Watykański urzędnik w Davos zapewnił, że Kościół realizuje program Światowego Forum Ekonomicznego. Kościół Katolicki zamierza „wdrażać politykę i programy, aby wprowadzić w życie kwestie omawiane na forum” – powiedział ojciec Leonir Chiarello, przełożony Generalny Zakonu Skalabrii.

Watykański duchowny uczestniczący w szczycie Davos w 2022 r., konferencji organizowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF), która promuje  „zieloną” agendę , otwarte granice i zarządzanie „przyszłymi pandemiami” , powiedział, że Kościół katolicki jest „zaangażowany w różne kwestie omawiane na forum”.

W rozmowie z Vatican News ks. Leonir Chiarello, przełożony generalny Zgromadzenia Misjonarzy Świętego Karola (Skalabrinianów), powiedział, że Kościół jest liderem we wdrażaniu wielu globalistycznych ideałów WEF .

Chiarello, którego papież Franciszek mianował członkiem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, wyjaśnił, że istnieje osiem „podstawowych tematów”, które forum Davos rozważa podczas dorocznego spotkania, w tym „klimat i natura, sprawiedliwsze gospodarka … zdrowie i opieka zdrowotna, globalna współpraca oraz społeczeństwo i sprawiedliwość”.

Przełożony generalny pochwalił forum za jego zaangażowanie we „wspólną pracę” w ramach „współodpowiedzialności i współpracy międzynarodowej […], aby kontynuować osiąganie wyników w tych głównych tematach, które omawiamy na forum”.

Wiele „wyzwań”, którymi forum chce się zająć, według duchownego, obejmuje kryzys koronawirusa i wojny na całym świecie. Chiarello powiedział, że Kościół musi współpracować z organizacjami świeckimi, aby „budować konsensus i wspólny program w celu rozwiązania problemów związanych z troską o przyrodę, gospodarkę, pracę, technologię, biznes, opiekę zdrowotną, sprawiedliwość społeczną i inne kwestie rozważane przez forum ”.

Ponadto Chiarello powiedział, że Kościół jest zaangażowany we „wdrażanie polityk i programów mających na celu wprowadzenie w życie kwestii rozważanych na forum” oraz „ustanowienie mechanizmów współpracy międzynarodowej i współodpowiedzialności mającej na celu osiągnięcie konkretnych rezultatów” z celów określonych na szwajcarskim forum.

Ksiądz odniósł się do „perspektywy zaproponowanej przez Papieża Franciszka w sprawie troski o przyrodę i promowania bardziej inkluzywnej ekonomii w Laudato Sí i Fratelli Tutti ” jako przykładów Kościoła realizującego agendę WEF, ale zasugerował, że „Kościół katolicki może zrobić więcej, angażując się w inne już istniejące inicjatywy oraz angażując inicjatywy innych aktorów społecznych i politycznych rozwijające się na poziomie lokalnym i globalnym”.

Tymczasem poważne zastrzeżenia zostały już podniesione przez grupy w Kościele katolickim w związku z poparciem Papieża dla Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), części szerszej Agendy 2030 zatwierdzonej przez WEF, która wzywa do „powszechnego dostępu” do „zdrowia reprodukcyjnego” i promuje „prawa reprodukcyjne”.

ONZ zdefiniowała te terminy na konferencji w Kairze w 1994 r. w celu zapewnienia kobietom „nowoczesnej antykoncepcji”  oraz „bezpiecznej aborcji” wszędzie tam, gdzie procedura jest legalna.

Opinia, że Watykan dostosowuje się do celów ONZ i WEF, zostało wzmocnione po tym, jak papież Franciszek wyraził wdzięczność za uchwalenie SDGs na papieskiej konferencji w 2016 r., w której uczestniczył znany zwolennik aborcji i kontroli populacji Jeffrey Sachs.

za lifesite news