Żydowska organizacja B’nai Brith Canada przedstawiła na forum senatu opinie dotyczące poprawy proponowanego nowego prawa dotyczącego kryminalizacji negowania Holokaustu.

Sam Goldstein, dyrektor ds. prawnych B’nai Brith, został poproszony przez komisję senatu o zaproponowanie sposobów wzmocnienia ram proponowanej przez rząd poprawki do ustawy C-19 .

Podczas gdy B’nai Brith szanuje i promuje wolność słowa i jest bardzo wyczulona na jej ograniczenia, Goldstein powiedział, że niefortunną koniecznością jest dodanie poprawki do Kodeksu Karnego dotyczącej w szczególności wypaczenia i negowania Holokaustu.

„Antysemityzm może przybierać różne formy, ale jak przyznaje to prawodawstwo, negowanie Holokaustu i jego zniekształcanie (distortion) pozostają podstawowymi filarami (działania) antysemitów” – powiedział Goldstein.

Aby zapobiec naruszeniu podstawowych praw do wolności słowa, Goldstein zalecił komisji, aby pozostawiła prokuraturze swobodę decydowania o tym, jak zastosować zarzuty na podstawie proponowanego projektu ustawy. Doradzał również, aby sformułować nowelizację z największą precyzją. Zasugerował użycie słowa „zniekształcenie”, ponieważ jest ono bardziej precyzyjne i szczegółowe niż wcześniej proponowane „bagatelizowanie” (…Holokaustu) i “ma większe szanse na zagwarantowanie wolności wypowiedzi”.

Goldstein zasugerował również, aby uniemożliwić  oskarżonym o negowanie Holokaustu użycie „obrony na podstawie odwołania się do prawdy” , ponieważ, jak ilustruje sprawa Ernsta Zundela , można to wykorzystać do wielokrotnego orzekania o tym, czy Holokaust miał miejsce, i czy w ogóle się wydarzył. . Ponieważ fakty dotyczące Holokaustu są dobrze ugruntowane i dobrze udokumentowane dopuszczenie „obrony prawdy” byłoby krokiem wstecz.

Poprawka do ustawy C-19 dodałaby nowe przestępstwo kryminalne za negowanie, bagatelizowanie lub zniekształcanie historii Holokaustu.
za https://www.bnaibrith.ca/