Zapraszamy do wspierania działalności Gońca poprzez dotacje oraz odwiedzenie naszych stron na Facebooku i w Youtube


Church in the Vine w Edmonton wraz ze swoim pastorem Tracy Fortin mają czas do 31 sierpnia na zapłatę 80 000 dol. grzywny nałożonej za trzykrotne naruszenie w 2021 roku ograniczeń dotyczących zdrowia publicznego .

Tracy Fortin, pastor Church in the Vine, odmówiła wpuszczenia inspektora zdrowia publicznego do środka, podczas niedzielnych nabożeństw, które odbyły się 7 marca, 14 marca i 5 czerwca.

„To były celowe działania” – stwierdza sędzia Shelagh Creagh w pisemnym orzeczeniu wydanym w środę. „Te przestępstwa są bardzo poważne”  „Prawa dotyczące zdrowia publicznego mają fundamentalne znaczenie”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Główne operacje zostały odroczone, a leczenie innych chorób zostało opóźnione. Długofalowe skutki choroby i opóźnienia w innych operacjach są wciąż ustalane”.

Adwokat reprezentujący kościół i jego pastor nie zgodzili się z rozumowaniem sędzi, tym bardziej że miało miejsce zakłócenie nabożeństwa.

Adwokat skazanych planuje w przyszłym tygodniu złożyć apelację, w której będzie argumentować, że podczas procesu doszło do naruszenia  wolności wyznania. Chce, by Court of Queen’s Bench zarządził nowy proces i poprosi o wstrzymanie wypłaty grzywny na czas, gdy będzie wnosił apelację.