DEEP Earth Energy Production Corp., niewielka firma z Saskatchewan, wywierciła rekordową studnię geotermalną, a bezrobotni pracownicy sektora naftowego patrzą z nadzieją na nowe możliwości zatrudnienia w geotermii. To pierwsza w Kanadzie i na świecie pozioma studnia geotermalna, która umożliwi zasilenie energią elektryczną 3000 domów. Kanał schodzi najpierw pionowo w głąb ziemi, a następnie zmienia kierunek o 90 stopni.

Do tej pory w Kanadzie żadne przedsiębiorstwo nie zajmowało się produkcją energii geotermalnej. Dyrektor Deep Earth Energy Production Corp., Kirsten Marcia, uważa jednak, że zachodnie prowincje mają wielki potencjał. Nowy odwiert daje możliwość pozyskiwania wody i solanki o temperaturze 127 stopni Celsjusza w ilości 100 litrów na sekundę. Wydajność jest ograniczona możliwościami sprzętu. Zdaniem Marcii produkcja energii wyniesie 3 MW, co wystarczy do zasilania 3000 domów.

Nowa studnia zwana Border-5HZ jest częścią większego projektu geotermalnego, który w 2023 roku zacznie powstawać na południu Saskatchewan w pobliżu granicy z USA. Całość ma mieć moc 20 MW.

Kierunkowe studnie geotermalne były wcześniej wiercone w Kalifornii. Marcia tłumaczy, że tam jednak kanał nie skręca pod kątem prostym tylko 75 stopni, czyli nie jest tak do końca poziomy. Pionowa część studni Border-5HZ schodzi na głębokość 3450 metrów, a następnie, po zmianie kierunku o 90 stopni, ma jeszcze długość 2000 metrów i biegnie w skale osadowej.