Pogłębiająca się głupota zagraża Zachodowi

Postępujący wokizm i rewolucja politycznej poprawności pozbawia przedsiębiorstwa i instytucje Zachodu konkurencyjności i możliwości skutecznego działania, i zmniejsza zbiór umotywowanych ludzi, zdolnych do kierowania. To wszystko pogarsza nasze położenie w obliczu azjatyckiej ekspansji. Na do miar złego azjatyccy kierownicy zdają sobie sprawę z tej sytuacji i ją wzmacniają m.in. finansując kulturę masową lansującą stereotyp zniewieściałego mężczyzny