Chociaż słowo ludobójstwo nie pojawiło się w żadnym z przemówień papieża Franciszka w  Kanadzie, podczas lotu powrotnego do Rzymu powiedział, że wszystko, co mówił o systemie szkół rezydencyjnych i  przymusowej asymilacji rdzennych dzieci, jest ludobójstwem .

„Nie użyłem słowa ludobójstwo, ponieważ nie przyszło mi to do głowy, ale opisałem ludobójstwo” – powiedział papież Franciszek dziennikarzom podczas lotu  z Iqaluit do Rzymu .

W ciągu ostatniego tygodnia papież odwiedził Edmonton, Quebec City i Iqaluit podczas „pokutnej pielgrzymki” uzdrowienia, pojednania i nadziei między Kościołem katolickim a rdzenną ludnością.

W zeszłym roku posłanka do parlamentu z ramienia NDP Leah Gazan złożyła nieudaną próbę uznania przez Parlament doświadczenia szkół rezydencyjnych za ludobójstwo, ponieważ uważa, że ​​spełnia ono definicję ludobójstwa opracowaną przez ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje termin jako szereg czynów popełnionych z „z zamiarem zniszczenia, w całości lub w części, grupy narodowej, etnicznej, rasowej lub religijnej”, takich jak zabijanie członków, zadawanie obrażeń cielesnych lub psychicznych członkom, umyślne fizyczne zniszczenie w całości lub w części, nakładanie środków mających na celu zapobieżenie urodzeniu w ramach grupy lub przymusowe przenoszenie dzieci z grupy do innej grupy.

 

„Potępiłem to, zabieranie dzieci, zmienianie kultury, umysłu, tradycji, tak zwanej rasy. Całej kultury” – powiedział dziennikarzom papież Franciszek.

— Tak, to techniczne słowo, ludobójstwo. Nie użyłem go, bo nie przyszło mi to do głowy. Ale tak, opisałem je. Tak, to ludobójstwo.

Rdzenni mieszkańcy od wybrzeża do wybrzeża domagali się unieważnienia papieskich bulli składających się na Doktrynę Odkrycia.

Argumentowano, że papieskie bulle lub edykty są główną przyczyną ludobójstwa na ludności rdzennej i położyły podwaliny   do ustanowienia polityki asymilacji w Kanadzie takiej jak system szkół rezydencyjnych.

Zapytany o wydanie oświadczenia w sprawie Doktryny Odkrycia Franciszek nie odpowiedział wprost, ale mówił o niej jako o doktrynie kolonizacji.

„To prawda, to jest złe. To niesprawiedliwe. Nawet dzisiaj jest używane” – powiedział. „Ta mentalność, że jesteśmy lepsi, a rdzenni mieszkańcy się nie liczą, dlatego musimy popracować… nad tym, co zrobiono źle, ale ze świadomością, że nawet dzisiaj istnieje ten sam kolonializm”.

 
za cbc