Uhonorowanie w Kanadzie wynalazcy telefonu, Alexandra Grahama Bella, i innych znaczących postaci historycznych stoi pod znakiem zapytania w rezultacie prac federalnej speckomisji analizującej poglądy tych osób. Komisja wskazała na wiele „kontrowersyjnych przekonań” wynalazcy.

The Historic Sites and Monuments Board ( HSMBC ) twierdzi, że Bell, który żył w latach 1847-1922, miał „kontrowersyjne przekonania”, które „są obecnie kojarzone z poglądami potępianymi przez społeczeństwo” –  doniósł Blacklock Reporter.

Rada oskarża również inne postacie historyczne, takie jak  odkrywca Jacques Cartier, o powiązania z „kolonialnymi i religijnymi” liderami i przyczynianie się do „tworzenia osadnictwa i budowania narodu z nadmiernie europejskiej perspektywy”.

HSMBC sporządziło listę ponad 2200 miejsc upamiętnienia  osób, miejsc i zdarzeń w całej Kanadzie – w tym Bella i Cartiera – które są poddawane przeglądowi pod kątem asocjacji „kolonialnych”, stosowania „obraźliwych terminów”, „wykluczenia ludności rdzennej, ” lub powiązania z „kontrowersyjnymi poglądami”.

W miejscu śmierci Alexandra Grahama Bella w Nowej Szkocji znajduje się tablica upamiętniająca jego spuściznę, która mówi, że Bell „poświęcił swoje życie dla dobra ludzkości”.

Strona internetowa HSMBC potwierdza, że ​​Cartier, francuski nawigator, który odbył trzy podróże  do Kanady w XVI wieku, jest „przez niektórych uważany za „odkrywcę Kanady”.

Tablica nie przedstawiła konkretnie, jakie „kontrowersyjne przekonania” miał Bell, ale w swoim artykule z 1883 r. „Przyczynek o formowaniu się głuchych odmian rasy ludzkiej” Bell napisał, że małżeństwo między głuchymi ludźmi może ostatecznie zmienić ludzkość w „głuchą” rasę” i że osoby niesłyszące powinny nauczyć się czytać z ruchu warg zamiast używać języka migowego.

Zarząd nie sprecyzował także „kolonialnych założeń” Cartiera.

W 2019 r. ówczesna minister środowiska i zmian klimatycznych Catherine McKenna opublikowała „Ramy dla historii i upamiętniania”.  W dokumencie stwierdzono, że „nowe podejście do historii” zakłada, że HSMBC pownna „rozwiązywać konflikty i kontrowersje wynikające z desygnacji”.

„Kontrowersje mogą skłonić do konieczności zbadania perspektywy historycznej” – „Ponieważ wartości z przeszłości mogą nie być wartościami dzisiejszymi”.