Poseł liberalny Nathaniel Erskine-Smith uważa, że należy przeprowadzić „dogłębną analizę” działań rządu federalnego podczas pandemii i jak najszybciej wyciągnąć wnioski. Podkreśla, że należy pokazać „odpowiedzialność i transparentność”, by odpowiedzieć na pytania związane z wprowadzaniem ograniczeń pandemicznych, które stawia sobie wielu Kanadyjczyków. Jego zdaniem najlepiej by było, gdyby minister zdrowia przedstawił główne czynniki ryzyka występujące w czasie pandemii, wyjaśnił, jak działania podejmowane przez obywateli przyczyniały się do zwiększenia tego ryzyka, a także powiedział o środkach zapobiegawczych, które miały to ryzyko zmniejszać.

Erskine-Smith zaznaczył, że nie ma na myśli żadnych uchybień rządu, chce tylko by eksperci z właściwa wiedzą i doświadczeniem ocenili decyzje podejmowane w czasie pandemii. Powtórzył, że należy wyciągnąć wnioski, aby jak najlepiej przygotować się do przyszłych pandemii.

Była minister zdrowia Patty Hajdu wspominała w kwietniu, że we właściwym czasie potrzebna będzie pełna analiza odpowiedzi rządu na zagrożenie COVID-19. Póki co jednak rząd liberalny nie powołał grupy zadaniowej, która zajęłaby się tą sprawą.

W czerwcu poseł Erskine-Smith wyszedł z prywatną inicjatywą poselską i przedstawił projekt ustawy wymagającej przeprowadzenia analizy działań rządu i powołania odpowiedniej komisji. Ustawa wymaga też współpracy między ministrami w celu opracowania planu działania na wypadek pandemii, a także powołania przez ministra zdrowia krajowego koordynatora ds. zapobiegania epidemii. Ustawa przeszła pierwsze czytanie i czeka na drugie.

To nie pierwszy raz, gdy Erskine-Smith jest sceptyczny wobec tego, jak rząd jego partii działa w sytuacji pandemii. 21 lutego kwestionował wprowadzenie stanu nadzwyczajnego i uruchomienie procedur Emergencies Act. W maju z kolei krytykował restrykcje związane z podróżowaniem, mówiąc, że nakazy szczepień nie są już uzasadnione.