Według danych Canada Border Services Agency z grudnia ubiegłego roku w Kanadzie w nieznanych miejscach przebywa 29 719 osób oczekujących na deportację, w tym 469 zagranicznych przestępców, którzy powinni być deportowani. Wśród nich jest 30 kryminalistów skazanych za ciężkie przestępstwa, m.in. za zabójstwa i wielokrotne przestępstwa seksualne. Niektórzy poszukiwani są od tak dawna, że listy gończe za nimi straciły już ważność.

W czasie pandemii w 2020 roku ze względu na wprowadzane zakazy podróżowania wiele planowanych deportacji zostało wstrzymanych. Nie deportowano również przestępców, którzy w akurat kończyli odbywanie kary pozbawienia wolności i zgodnie z wcześniejszym wyrokiem sądu po wyjściu z więzienia mieli z powrotem trafić do swoich krajów. CBSA odmawia podania liczby przestępców oczekujących na deportację, których podczas pandemii straciła z oczu.

Posłanka konserwatywna Raquel Dancho, pełniąca rolę ministra ds. bezpieczeństwa publicznego w „gabinecie cieni”, mówi, że rząd powinien otwarcie przyznać, ilu przestępców z zagranicy zaginęło w Kanadzie. Dancho ostrzega, że te osoby mogą ponownie popełnić ciężkie przestępstwo, nawet jeśli niedawno wyszli z więzienia, a przecież chodzą po naszych ulicach.

Przestępcy z zagranicy, którzy po wyjściu z więzienia powinni być deportowani, ale dalej przebywają w Kanadzie, albo żyją w społeczeństwie na zwolnieniu warunkowych, albo pozostają w areszcie. Niektórzy składają w sądach odwołanie od nakazu deportacji. Jeśli chodzi o tych, którzy wyszli na wolność, to poziom nadzoru jest dostosowany do ryzyka ponownego popełnienia przestępstwa. Warunki zwolnienia to m.in. godzina policyjna, nakaz mieszkania w domu przejściowym, ograniczenia przemieszczania się, noszenie lokalizatorów.

Sprawa zaległych deportacji była poruszana w 2020 roku w raporcie audytora generalnego. Audytor zwracał uwagę, że za przestępcami podlegającymi deportacji wystawiano listy gończe, ale rzadko kiedy kończono śledztwa, które miały doprowadzić do zlokalizowania poszukiwanych. Brakowało dokumentów dotyczących tych spraw albo procedury się przeciągały. Nawet sprawy o najwyższym priorytecie były wstrzymywane.

Senator konserwatywny Don Plett, lider opozycji w Senacie, wystosował pytanie do ministrów o liczbę zagranicznych kryminalistów do deportacji zaginionych w czasie pandemii, których do tej pory nie udało się odnaleźć. W pisemnej odpowiedzi CBSA oświadczyło, że większość deportacji wstrzymano, jednak jeśli to tylko możliwe wydalanie obcokrajowców z wyrokami jest prowadzone. 1 grudnia 2021 roku 48 486 obcokrajowców czekało na deportację, miejsca pobytu 29 719 nie były znane, a 469 jest skazanych za przestępstwa kryminalne w Kanadzie.

Większość zaginionych najbardziej niebezpiecznych przestępców jest poszukiwanych ogólnokrajowymi listami gończymi. CBSA na swojej stronie internetowej zamieszcza zdjęcia poszukiwanych. Można też przeczytać, że służbie granicznej udało się znaleźć 70 osób, a 65 z nich zostało deportowanych.