Rząd federalny planuje ogromny wzrost liczby imigrantów wjeżdżających do Kanady, aby do 2025 r. każdego roku przybywać 500 000 osób.

Minister imigracji Sean Fraser ujawnił we wtorek nowe cele polityki imigracyjnej, mówiąc, że posunięcie to było konieczne, aby zapewnić kanadyjski poziom dobrobytu, ponieważ kraj zmaga się z niedoborem siły roboczej, co skutkuje milionem wolnych miejsc pracy.

„Nasz plan koncentruje się na wzroście gospodarczym” – powiedział Fraser  w North York, Ont. „A do trzeciego roku tego planu 60 procent nowych imigrantów zostanie przyjętych w kategoriach imigracji ekonomicznej”.

 

Plan przewiduje  że 465 000 osób przybędzie  w 2023 r., a w 2025 r. ta liczba wzrośnie do 500 000, z dużym naciskiem na przyjmowanie osób w oparciu o umiejętności zawodowe lub doświadczenie.

Jednocześnie Ottawa planuje bardziej umiarkowany wzrost liczby członków rodzin, którzy zostaną przyjęci  i ogólny spadek liczby uchodźców.

Fraser starał się odpowiedzieć na krytykę tego ostatniego posunięcia, zauważając, że Kanada była światowym liderem w przesiedlaniu uchodźców w ostatnich latach, w tym Syryjczyków, Ukraińców i Afgańczyków uciekających przed konfliktami w swoich ojczyznach.

Obiecał również, że rząd jest przygotowany na bezprecedensowy napływ wniosków od potencjalnych imigrantów zatrudniając setki nowych pracowników aby przyspieszyć ten proces.

Ministe4rstwo imigracji było wcześniej krytykowane za zaległości w składaniu wniosków od imigrantów i potencjalnych stałych rezydentów.

Statistics Canada przewiduje, że do 2041 roku  aż 34 procent mieszkańców Kanady będzie imigrantami.