Andrzej Kumor komentuje najnowsze wydarzenia w tym Supplier Diversity Action Plan. Federalny departament zamówień publicznych szykuje się do wdrożenia systemu nakazującego wybieranie wykonawców w oparciu o tożsamość i pochodzenie ich właścicieli, a nie najlepszą ofertę z punktu widzenia ceny i zakresu usług.