Rząd Ontario spodziewa się znacznego spowolnienia wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy w latach 2023 i 2024, ponieważ prowincja zmaga się z globalnymi przeciwnościami, takimi jak  inflacja i wysokie stopy procentowe.

Krótkoterminowa niepewność była głównym tematem jesiennego oświadczenia finansowego Ontario, które zostało złożone w legislaturze w poniedziałek przez ministra finansów Petera Bethlenfalvy’ego. Plan fiskalny przewiduje zmniejszanie deficytów – prawie do zrównoważenia do 2025 r. – i obejmuje szereg nowych środków podatkowych skierowanych do małych firm i seniorów oraz zmiany w Ontario Disability Support Program (ODSP).

 

 

Zawiera również istotne rewizje w dół wzrostu realnego PKB w porównaniu z budżetem na 2022 r. uchwalonym w sierpniu.

Rząd prognozuje obecnie wzrost realnego PKB na poziomie 0,5 proc. w 2023 r., 1,6 proc. w 2024 r. i 2,1 proc. w 2025 r. To mniej niż poprzednie prognozy budżetowe na poziomie odpowiednio 3,1 proc., 2 proc. i 1,9 proc. .

Podobna tendencja jest oczekiwana w przypadku wzrostu liczby miejsc pracy. Podczas gdy prowincja uzyskała w tym roku podatkowym około 324 000 miejsc pracy, przewiduje się, że w przyszłym roku liczba ta spadnie do zaledwie 38 000 – w porównaniu ze 153 000 w sierpniowym budżecie. Ministerstwo finansów przewiduje utworzenie około 100 000 miejsc pracy netto w 2024 r. i około 117 000 w 2025 r.

Na odprawie dla mediów wyżsi rangą urzędnicy poinformowali, że rewizje wzrostu PKB i miejsc pracy są oznaką „podwyższonego stopnia niepewności gospodarczej” napędzanej rosnącymi stopami procentowymi, gdy banki centralne próbują okiełznać inflację. Dodali, że łącznie prognozy sektora prywatnego sugerują, iż recesja prawdopodobnie nastąpi w przyszłym roku.

Jesienne perspektywy gospodarcze zawierają bardziej optymistyczne prognozy dotyczące deficytu prowincji. Rząd przewiduje deficyt w wysokości 12,9 miliarda dolarów na lata 2022-2023, o około 7,9 miliarda dolarów mniej niż wcześniej zapisano w budżecie. Spadek wynika głównie z wyższych niż oczekiwano dochodów podatkowych i wzrostu PKB w tym roku. Ontario odnotowuje nadwyżkę w wysokości 2,1 miliarda dolarów pomimo przewidywanego deficytu na rok podatkowy.
Następnie oczekuje się, że deficyt spadnie do 8,1 mld USD w latach 2023-2024 i 700 mln dol. w roku następnym.

W ramach jesiennego sprawozdania ekonomicznego rząd proponuje zwiększenie miesięcznej kwoty dla osób niepełnosprawnych, którą można zarobić bez uszczerbku dla świadczeń z 200 dol.  do 1000 dol.. Oznacza to, że odbiorcy ODSP, którzy mają pracę, będą mogli zatrzymać więcej swoich płatności socjalnych.

Ministerstwo Finansów szacuje, że środek pomógłby około 25 000 osób i mógłby potencjalnie zachęcić kolejnych 25 000 odbiorców ODSP do podjęcia pracy.

Perspektywy fiskalne przydzielają również około 760 mln dol. na zapewnienie, że podstawowe świadczenia dla odbiorców ODSP będą powiązane z inflacją począwszy od lipca 2023 r. — obietnica, którą rząd złożył wcześniej, ale jej nie sfinansował.

Rząd zobowiązał się również do podwojenia płatności w ramach systemu gwarantowanego rocznego dochodu dla seniorów (Guaranteed Annual Income System) o niskich dochodach przez jeden rok, począwszy od stycznia. Zwiększyłoby to maksymalną płatność dla samotnych seniorów do 166 dol. miesięcznie i 332 dol. miesięcznie dla par.

W przededniu jesiennego sprawozdania  premier Doug Ford ogłosił, że obniżka podatku od benzyny o 5,7 centa, która weszła w życie w lipcu, zostanie przedłużona o rok do końca 2023 roku.