Globalizacja jest nieuchronna, ale nie pozwólmy zglobalizować się na wokistowską marksistowską modłę, przez dzieci nowej utopii przekonuje Andrzej Kumor