Nowy premier Kolumbii Brytyjskiej, David Eby, zapowiedział w niedzielę, że wprowadzi nowe przepisy , które pozwolą rządowi na konfiskatę majątku poprzez „“unexplained wealth order”. czyli nakaz dotyczący niewyjaśnionego bogactwa

Organizacje zajmujące się wolnością obywatelską krytykują proponowane prawo, twierdząc, że narusza ono prawa Kanadyjczyków.

BC Civil Liberties Association (BCCLA) nazwało proponowaną ustawę „niedopuszczalnym naruszeniem” zasadniczych praw jak domniemanie niewinności, prawo do rzetelnego procesu i ochrony prywatności” – stwierdza organizacja.

Wspomniane nakazy zostały po raz pierwszy zalecone w raporcie Panelu Ekspertów ds. Prania Pieniędzy w BC Real Estate w 2019 roku.

„Nakazy mogą zostać wykorzystane do konfiskaty mienia, gdy nie ma oczywistego legalnego źródła funduszy, zapewniając dodatkowe narzędzie postępowania cywilnego, które nie opiera się na ściganiu karnym ani dowodach przestępstwa”.

Eby twierdzi, że ustawa będzie skierowana przeciwko osobom, które odmawiają ujawnienia źródła swojego bogactwa i przestępczości zorganizowanej.

Jeśli ustawa zostanie przyjęta, ma wejść w życie wiosną 2023.