To nie zamrożenie płac, ale blisko.

Konserwatywny rząd Douga Forda ograniczy wzrost płac w służbie cywilnej Ontario o 1% rocznie przez każde następne trzy lata.

Ograniczenie to będzie miało zastosowanie wyłącznie do administracji, a nie do pracujących na podstawie umów komunalnych, takich jak pracownicy miejscy, policja lub strażacy. Dotyczy jednak nauczycieli.

Ograniczenie podwyżek płac ma zagwarantować, że żadne miejsca pracy nie zostaną utracone.

Ustawodawstwo znalazło się obecnie w gestii ustawodawcy, aby nakazać zamrożenie płac.

Rząd Forda objął urząd po wyborach w ubiegłym roku, obiecując zlikwidować deficyt. Deficyt ten wynosił ponad 15 miliardów dolarów, a obecnie szacuje się na 11 miliardów dolarów.