Wobec trwałej postawy nieposłuszeństwa w 2022 r. objąłem zakazem sprawowania sakramentów i sakramentaliów teren byłej “Pustelni Ducha Świętego” w Czatachowej, a na ks. Daniela Galusa nałożyłem karę suspensy – poinformował w liście do wiernych metropolita częstochowski abp Wacław Depo, prosząc “o pełną ufności modlitwę o jedność Kościoła”.

W liście do diecezjan na 22 stycznia metropolita częstochowski abp Wacław Depo przestrzegł przed skrajnym indywidualizmem, który jak zaznaczył “skutkuje odrzuceniem pośrednictwa zbawczego Kościoła i władzy apostolskiej oraz może prowadzić do odstępstwa”.

“Indywidualizm oznacza przyznawanie jednostce absolutnej wartości i postawienie jej w centrum rzeczywistości jako jedyne kryterium odniesienia i oceny. Jedną z konsekwencji takiej postawy jest absolutyzacja subiektywizmu, gdyż w tej perspektywie +prawdziwe+ jest to, co dana jednostka sądzi czy chce, by było prawdziwe” – zwrócił uwagę hierarcha.

Przyznał, że “postawa wyrafinowanego egoizmu i indywidualizmu dotyczy również osób wierzących i religijnych”. Wyjaśnił, że polega ona “na przywłaszczeniu sobie Ewangelii na własny użytek, niejako dla własnej doskonałości”. “Często połączone to jest z uzurpacją prawa do potępiania zła w świecie, głupoty innych i krytyki Kościoła” – dodał duchowny.

Abp Depo zaznaczył w liście, że “pomimo nawróceń, deklarowanych przez liczne osoby uzdrowień czy uwolnień działalność ks. Daniela budziła niepokój u wielu osób, w tym biskupów polskich”.

Daniel Galus – to polski prezbiter Kościoła katolickiego. Znany z organizowania modlitewnych spotkań ewangelizacyjnych, początkowo w Sanktuarium św. Józefa w Częstochowie, następnie w Sanktuarium o. Pio oraz hali widowiskowo-sportowej Arena w Częstochowie.

W 2020 roku ks. Galus krytykował większość obostrzeń przyjmowanych przez polski rząd w walce z koronawirusem. W związku z tym kuria częstochowska poinformowała, że Galus został wysłany na półroczne rekolekcje w odosobnieniu, czemu się nie podporządkował . W lutym 2022 roku Stolica Apostolska poinformowała, że duchowny ma rozpocząć czas sześciomiesięcznych rekolekcji od 19 lutego tego samego roku, powstrzymując się tym samym od wszelkiej publicznej działalności, a Eucharystię mógłby sprawować maksymalnie dla jednego wiernego. Duchowny odpowiedział na list z Watykanu, zaznaczając, że “wolą Boga” jest, aby pozostał on w swoim dotychczasowym miejscu posługi. Tym samym po raz kolejny nie podporządkował się decyzjom swoich zwierzchników kościelnych.

za pap wikipedia