Nowy raport federalnego organu nadzorującego kanadyjski kontrwywiad CSIS stwierdza, że kanadyjska służba kontrwywiadu nie uwzględniała w odpowiedni sposób potencjalnie poważnych negatywnych skutków dla ludzi i ich rodzin, gdy używała swoich uprawnień do “zakłócania” potencjalnych zagrożeń.

Raport National Security and Intelligence Review Agency stwierdza również, że służby szpiegowskie przyjmują „zbyt wąskie” podejście przy ustalaniu, czy wymagany jest nakaz sądowy w przypadku określonego środka zakłócającego zagrożenie.

Osiem lat temu parlament uchwalił ustawę zezwalającą CSIS na wyjście poza tradycyjną rolę zbierania informacji o szpiegostwie i terroryzmie i aktywne torpedowanie podejrzanych przedsięwzięć.

Na przykład uprawnienia zakłócające mogą pozwolić CSIS na pokrzyżowanie czyichś planów podróży, anulowanie transakcji bankowych lub potajemną ingerencję w radykalne strony internetowe.

Zdaniem mającej swą siedzibę w Ottawie Międzynarodowej Grupy Monitorującej Swobody Obywatelskie ustalenia agencji nadzorczej  pokazują, że  nie można ufać, iż CSIS będzie przestrzegać prawa lub Karty Praw i Wolności.

Zgodnie z prawem CSIS potrzebuje „uzasadnionych podstaw, by sądzić”, że istnieje zagrożenie bezpieczeństwa, zanim podejmie działania mające na celu jego zakłócenie. Agencja szpiegowska powinna również uzyskać nakaz sądowy, ilekroć proponowane środki zakłócające ograniczałyby wolność gwarantowaną przez Kartę Praw lub w inny sposób naruszałyby kanadyjskie prawo.

Ponadto środki muszą być “rozsądne i proporcjonalne do okoliczności” oraz uwzględniać dostępność innych środków zmniejszających zagrożenie, a także przewidywalne skutki dla osób trzecich, w tym ich prywatności.

W pisemnej odpowiedzi dołączonej do raportu CSIS nie zgodził się z zaleceniem agencji rewizyjnej, aby „odpowiednio rozważyć” skutki działań stron trzecich przy ustalaniu, czy nakaz jest wymagany.

CSIS informuje, że ściśle współpracuje z Departamentem Sprawiedliwości, aby ocenić, czy nakaz sądowy jest wymagany dla każdej z jego inicjatyw zmniejszania zagrożenia zgodnie z reżimem legislacyjnym oraz w przypadku zastosowania do operacji z udziałem osób trzecich.

CSIS zgodził się w całości lub w części z pozostałymi zaleceniami agencji rewizyjnej.

Grupa monitorująca wolności obywatelskie stwierdziła, że ​​niedopuszczalne jest, aby CSIS uważało, że może zwrócić się do stron trzecich, takich jak prywatne firmy, o podjęcie działań przeciwko osobom fizycznym w oparciu o tajną ocenę ryzyka bez ponoszenia odpowiedzialności za możliwe skutki.

za  Canadian Press