Rolnicy z Ontario nadal martwią się o holenderskich rolników,  gdzie rząd naciska na zmniejszenie liczebności stad i ograniczenie używania nawozów — a obecnie wywłaszcza 3000 gospodarstw, płacąc 120% wartości rynkowej.

Władze holenderskie ujawniły w grudniu plany przymusowego wykupienia 3000 farm na obszarach wrażliwych środowiskowo,  osłodzone  cenami wyższymi niż rynkowe.

czytaj dalej poniżej

Według doniesień medialnych holenderscy podatnicy zapłacą około 34,7 mld CAD za wykup farm. Rolnicy podlegający wywłaszczeniu mają czas do 2023 roku, aby zaakceptować ofertę i zaprzestać uprawiania.

czytaj dalej poniżej

 

Wszystko to jest częścią kontrowersyjnego dążenia Holandii do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie w ramach globalnych celów związanych ze zmianą klimatu.

Rolnicy z Ontario obawiają się podobnego antyrolniczego posunięcia w Kanadzie po ogłoszeniu przez kanadyjski rząd w zeszłym roku ograniczenia emisji nawozów o 30 procent do 2030 roku. Wielu lokalnych rolników-imigrantów zorganizowało w ubiegłym roku wiece   w geście solidarności ze swoimi holenderskimi kolegami.

W Holandii jest ponad 50 000 gospodarstw, a mieszkający we wschodnim Ontario, Marcel Smellink, pochodzący z Holandii, zauważa, że tylko niewielka część będzie kwalifikować się do nowo ogłoszonego wykupu. To sprawia, że ​​wielu rolników stoi przed perspektywą   prowadzenia działalności, przy narzuconych cięciach liczby pogłowia sięgających 66% lub więcej.

Smellink informuje, że rolnicy będą musieli płacić grzywnę w wysokości 117 000 USD co trzy miesiące, dopóki nie zastosują się do przepisów. Powiedział, że poszczególne holenderskie prowincje wprowadzają nowe zasady – nie wszystkie w tym samym czasie.

czytaj dalej poniżej

Zwrócił uwagę, że dla holenderskich rolników przygnębiająca jest ogromna ilość czasu i pieniędzy – często pożyczonych – które już poświęcili na swoją działalność, aby spełnić istniejące normy środowiskowe nałożone na sektor rolniczy w ciągu ostatnich 30 lat. W jednym przypadku – opowiada o holenderskim rolniku z jego rodzimej prowincji – kilka lat temu nakazano – zgodnie z obowiązującymi przepisami – zmniejszyć jego liczące 120 sztuk  stado mleczne o 43 sztuki. Potem władze wróciły i powiedziały, że popełniły błąd, więc rolnik nabył zwierzęta, tylko po to, by usłyszeć, że musi teraz ponownie zmniejszyć liczbę  bydła, zgodnie z nowymi przepisami.

„Bardzo kocham Holandię, ale cieszę się, że jestem tutaj, w Kanadzie” — stwierdził Smellink. „Tutaj nadal jest dobrze.”

W sobotę w Hadze odbyły się wielkie demonstracje holenderskich farmerów.

za https://farmersforum.com/