Przez ostatnie trzy miesiące połowa Kanadyjczyków wypełniała w każdym tygodniu lub przez większość tygodni zalecenia dotyczące aktywności fizycznej, wynika z badania przeprowadzonego przez Research Co. Zalecana ilość ćwiczeń według Canadian Physical Activity Guidelines to co najmniej 150 minut tygodniowo (czyli 2,5 godziny). Federalni urzędnicy ds. zdrowia podkreślają, że najlepszy jest umiarkowany wysiłek fizyczny w sesjach 10-minutowych lub dłuższych.

Badanie pokazało, że pandemia negatywnie wpłynęła na aktywność Kanadyjczyków. Wcześniej 55 proc. ćwiczyło przez co najmniej 150 minut w tygodniu, teraz odsetek ten zmalał do 48 proc. Przed pandemią tylko 23 proc. Kanadyjczyków (w tym 34 proc. osób powyżej 55 roku życia) nigdy nie wyrabiało zalecanej normy. W ciągu ostatnich trzech miesięcy było to już 28 proc. ogólnej populacji i 39 proc. osób z grupy wiekowej 55+.

Mimo ogólnie nienajlepszych wyników, 20 proc. respondentów twierdzi, że ich sprawność fizyczna poprawiła się i jest lepsza niż przed pandemią. Niestety również jedna na pięć osób zauważa u siebie spadek kondycji.

54 proc. nie widzi u siebie zmiany ani na lepsze, ani na gorsze.

W poszczególnych grupach wiekowych odsetek osób, które uważają, że ich sprawność fizyczna po pandemii się poprawiła, przedstawiał się następująco: 28 proc. w grupie 18-34 lat, 18 proc. w grupie 35-54 lat i 15 proc. w grupie powyżej 55 roku życia.

Na pytanie o sposób realizacji codziennych treningów w czasie, gdy siłownie były zamknięte, 29 proc. odpowiedziało, że ćwiczyło w domu według programów publikowanych w internecie, a 18 proc. zaopatrzyło się w sprzęt do podnoszenia ciężarów. 17 proc. wybrało bieganie, a 16 proc. kupiło sobie sprzęt cardio do domu.

Ponad połowa respondentów (53 proc.) podjęła jakieś działania, by zadbać o swoją sprawność fizyczną podczas pandemii.