Szanowni Państwo, 
 
Światowe Stowarzyszenie “Republika Polonia”, zrzeszające Polaków na pięciu kontynentach, wzywa wszystkich Polaków i polskie organizacje na całym świecie do wspólnego złożenia w dniu 2 kwietnia 2023, w 18. rocznicę  śmierci Św. Jana Pawła II, na ręce ambasadorów i konsulów generalnych US w Polsce i na całym świecie
protestu przeciwko amerykańskiej stacji telewizyjnej TVN w Polsce, która dopuściła się rażącego naruszenia obowiązujących standardów rzetelności dziennikarskiej, tak polskich, jak i amerykańskich, na szkodę Świętego Jana Pawła II, Wielkiego Papieża Polaka. 
 
  • Tutaj znajdą Państwo dane kontaktowe ambasad i konsulatów USA na całym świecie;
  • Forma protestuformalny, zgłoszony protest przed placówką dyplomatyczną z transparentami i przemówieniem oraz osobiste złożenie protestu w biurze podawczym (z potwierdzeniem przyjęcia na kopii), adresowanego imiennie do ambasadora lub konsula USA; w przypadku trudności-przesłanie pocztą lub faksem; e-mail nie jest skuteczną formą, jeśli osobisty adres e-mailowy ambasadora lub konsula nie jest znany;
  • Wzór listu protestacyjnego w języku angielskim (pomocniczo z polskim tłumaczeniem) w załączeniu poniżej.
Uprzejmie prosimy o przesłanie e-mailem kopii listu protestacyjnego na adres: republikapolonia@gmail.com
 
Rekomendujemy wideo-nagranie protestu wraz z wręczeniem listu protestacyjnego oraz opublikowanie nagrania.
Z poważaniem,
Maria Szonert Binienda
Prezes
Stowarzyszenie “Republika Polonia”