Rząd federalny i rząd prowincyjny Kolumbii Brytyjskiej osiągnęły ugodę z pięcioma grupami ludności rdzennej w sprawie ziemi i zapisów w traktatach. Ustalono, że Korona od ponad wieku była winna Indianom pieniądze.

Federalny minister ds. relacji z ludnością rdzenną, Marc Miller, przekazał, że Vancouver i Ottawa zapłacą 800 milionów dolarów odszkodowań. Rząd prowincji dodał, że osiągniete porozumienie rozwiązuje dawne roszczenia, w których ludność rdzenna twierdziła, że nie otrzymała wszystkich terenów należnych im na mocy Traktatu 8 z 1899 roku.

Prowincja ma przekazać ludności rdzennej prawie 110 000 akrów (443 kilometry kwadratowe) ziemi królewskiej w północno-wschodniej części Kolumbii Brytyjskiej. Ziemię otrzymają plemiona Doig River, Halfway River, Saulteau, West Moberly i Blueberry River. Doig River First Nation dostanie też ziemię od Alberty.

Traktat 8, zawarty 21 czerwca 1899 roku, podpisany przez reprezentantów Korony i przedstawicieli plemion z rejonu Małego Jeziora Niewolniczego, jest jednym z najbardziej rozległych traktatów oznaczonych numeracją. Gwarantuje kilku plemionom utrzymanie tradycyjnego sposobu życia i obejmuje prawie 840 000 kilometrów kwadratowych w trzech prowincjach i Terytoriach Północno-Zachodnich.

Rząd Kolumbii Brytyjskiej podał, że negocjacje trwały od 2004 roku.