Król Karol będzie miał nowy tytuł w Kanadzie teraz, jak rząd federalny w ramach dążenia do ponownego zdefiniowania roli głowy państwa usunął obowiązujący od wieków tyytuł – „obrońca wiary”.

Tytuł „obrońca wiary” pochodzi z okresu Tudorów w XVI wieku i odnosi się do wyjątkowej roli monarchy jako „najwyższego namiestnika” Kościoła anglikańskiego — religii państwowej ustanowionej po tym, jak król Henryk VIII wyjął angielskie kościoły spod władzy papieskiej.

Głęboko ukryte w niedawnej ustawie budżetowej rządu Trudeau znajduje się postanowienie który oderwie Kanadę od tej tradycji.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Po raz pierwszy od czasów zawiązania Konfederacji królewski tytuł kanadyjskiego monarchy nie będzie zawierał roli „obrońcy” ani wyraźnego odniesienia do wiary chrześcijańskiej.

Wzmianka o „Bogu” pozostaje, podobnie jak w pierwszym wierszu Karty praw i wolności.

Monarcha będzie oficjalnie znany   jako „Karol Trzeci, dzięki łasce Boga, król Kanady i innych jego królestw i terytoriów,