Nowe prawo Quebecu, które nakazuje ośrodkom opieki paliatywnej udzielanie eutanazji, spotkało się z krytyką ze strony zwolenników opieki paliatywnej.

Ustawa nr 11 o rozszerzeniu pomocy medycznej w umieraniu (MAiD) została przyjęta w zgromadzeniu narodowym Quebecu 7 czerwca.

W poście z 5 czerwca , Living with Dignity ( Vivre Dans La Dignité ), organizacja non-profit sprzeciwiająca się eutanazji  potępiła ustawę „głęboko niesprawiedliwe traktowanie hospicjów opieki paliatywnej, zwłaszcza tych, które nie chcą oferować MAiD”.

Organizacja stwierdziła, że ​​jest jeszcze bardziej „głęboko zaniepokojona”  poprawką do ustawy. Sonia Belanger, minister ds zdrowia i seniorów, dodała zapis, że hospicjum „nie może odmówić przyjęcia osoby tylko z tego powodu, że złożyła ona wniosek o udzielenie pomocy medycznej w umieraniu” .

Chociaż wiadomo, że jedynie cztery hospicja nie chcą oferować MAiD, rządowemu podejściu do kryteriów przyjęć sprzeciwił się podczas konsultacji społecznych Związek Domów Opieki Paliatywnej w Quebecu .

Ustawa uzyskała niemal jednomyślne poparcie w wolnym głosowaniu, przy 103 posłach za, 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.

Alex Schadenberg, założyciel Koalicji Zapobiegania Eutanazji, powiedział, że pacjenci mieli dostęp do MAiD przed wprowadzenieme nowego prawa, a zmiana zmusza   domy opieki paliatywnej do aktywnego uczestnictwa w zabijaniu pacjentów.

„To poważny problem dla praw sumienia, ponieważ teraz każda instytucja opieki paliatywnej będzie musiała to oferować” – powiedział Schadenberg w wywiadzie.