Warunki korzystania z usługi Zoom wymagają obecnie zezwolenie sztucznej inteligencji na użycie WSZYSTKICH danych — dźwięku, głosu, rozpoznawania twarzy, treści prywatnych rozmów — bezwarunkowo i nieodwołalnie, bez możliwości rezygnacji.

Zoom Video Communications, Inc. niedawno zaktualizowała swoje warunki świadczenia usług. W szczegółowej analizie nowo zaktualizowanych warunków, dwie sekcje – 10.2 i 10.4 – wyróżniają się szeroko zakrojonymi konsekwencjami dla tego, w jaki sposób Zoom może wykorzystywać dane użytkownika. Te sekcje określają prawa Zoom do kompilowania i wykorzystywania „danych generowanych przez usługi”, czyli wszelkich danych telemetrycznych, danych dotyczących użytkowania produktów, danych diagnostycznych i podobnych treści lub danych, które Zoom gromadzi w związku z korzystaniem przez użytkowników z ich oprogramowania.

Zaktualizowana polityka Zoom stanowi, że wszelkie prawa do danych generowanych przez usługę zachowuje wyłącznie Zoom. Obejmuje to prawa Zoom do modyfikowania, rozpowszechniania, przetwarzania, udostępniania, utrzymywania i przechowywania takich danych „w dowolnym celu, w zakresie i w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Alarm budzi jednoznaczna wzmianka o prawie firmy do wykorzystywania tych danych do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, w tym do trenowania i dostrajania algorytmów i modeli. To skutecznie pozwala Zoomowi trenować sztuczną inteligencję w zakresie treści klientów bez zapewniania opcji rezygnacji, co może wywołać poważną debatę na temat prywatności i zgody użytkownika.

Ponadto, zgodnie z sekcją 10.4 zaktualizowanych warunków, Zoom zapewnił sobie „wieczystą, ogólnoświatową, niewyłączną, bezpłatną, podlegającą podlicencjonowaniu i odsprzedaży licencji” na redystrybucję, publikowanie, uzyskiwanie dostępu, używanie, przechowywanie, przesyłanie, przeglądanie, ujawnianie, gromadzenie,  modyfikowanie, powielanie, udostępnianie, wykorzystywanie,   kopiowanie, rozpowszechnianie, tłumaczenie, transkrybowanie, tworzenie prac pochodnych i przetwarzanie treści klienta.

Zoom nie skomentował jeszcze aktualizacji i potencjalnych obaw związanych z tymi zmianami.