Jak wynika z odręcznie podpisanego listu, który otrzymał „The Epoch Times”, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab zapowiedział wicepremier Kanady Chrystii Freeland, że polega na jej przywództwie, jeśli chodzi o osiągnięcie celów organizacji.

„Od dawna liczyłem na Twoje przywództwo w zapewnianiu, że wysiłki wielu interesariuszy będą nadal skupiać się na wynikach, które będą bardziej sprawiedliwe i trwałe” – napisał pan Schwab w piśmie z lutego 2022 r.

Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) jest prowadzone i uczestniczą w nim liderzy biznesu, polityki i działacze społeczni, a jego motto brzmi: „Zaangażowani w poprawę stanu świata”. W piśmie zawarto zaproszenie na doroczne zgromadzenie w maju 2022 r. w Davos w Szwajcarii, i poinformowano Freeland o harmonogramie posiedzeń Rady Nadzorczej. Na stanowisko powiernika WEF Freeland została powołana w 2019 r., pełniąc jednocześnie funkcję ministra spraw zagranicznych.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Epoch Times” otrzymał list, a także dwa inne przesłane do Freeland przez Prezydenta WEF Borge Brende w ramach prośby na mocy ustawy o dostępie do informacji.

Departament Finansów początkowo stał na stanowisku, że nie posiada żadnych zapisów rozmów pomiędzy Freeland, jej personelem i kierownictwem  WEF.

Po złożeniu skargi do Komisarza ds. Informacji urząd wszczął dochodzenie, a następnie Finance Canada odnalazło pewne dokumenty, w tym trzy wspomniane pisma.

„Po sprawdzeniu ustalono, że część informacji może zostać ujawniona” – napisał Dział Dostępu do Informacji i Prywatności tego departamentu.

Spotkanie WEF w 2022 r. odbyło się pod hasłem „Przygotowania na erę post-COVID”, a  Schwab podkreślił w swoim piśmie, że wydarzenie to będzie „pierwszym prawdziwie globalnym, osobistym spotkaniem mającym na celu wzmocnienie współpracy publiczno-prywatnej”.

„Pandemia otwiera rzadkie i wąskie okno czasowe  do refleksji, ponownego wyobrażenia sobie i zresetowania naszego świata” – powiedział Schwab w odniesieniu do swojego projektu „Wielkiego Resetu”, szczegółowo opisanego w jego książce pod tym samym tytułem i udokumentowanego na stronie internetowej WEF .

Schwab pisał do Freeland, że majowe spotkanie będzie dotyczyć kluczowych tematów, takich jak „przywrócenie zaufania do systemu globalnego i jego instytucji”, „zajęcie się korzeniami nierówności na świecie i w kraju” oraz „wzmacnianie odporności globalnego systemu opieki zdrowotnej”. ”

„Twoja obecność w Davos będzie niezwykle ważna, ponieważ uczestnicy będą chcieli podjąć znaczące działania w tych… kwestiach” – napisał. „

„The Epoch Times” zapytał Finance Canada,  Freeland i WEF, czy list  Schwaba miał charakter ogólny, czy też był spersonalizowany. Do czasu publikacji nie otrzymano żadnych odpowiedzi.

Finance Canada nie wskazało również, czy   Freeland uczestniczyła w spotkaniu w maju 2022 r.   Rząd federalny ogłosił wówczas, że na forum będzie obecny minister przemysłu François-Philippe.

Freeland uczestniczyła w spotkaniu WEF w styczniu 2023 r., gdzie brała udział w publicznym panelu na temat Ukrainy i innej nieujawnionej sesji prywatnej na ten sam temat. Istnienie tego ostatniego zostało ujawnione w następstwie interpelacji złożonej przez posłankę konserwatywną Leslyn Lewis.

W prywatnej sesji uczestniczyli także amerykański “car” ds. klimatu John Kerry, premier Holandii Mark Rutte oraz byli premierzy Wielkiej Brytanii Boris Johnson i Tony Blair, oraz zdalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„The Epoch Times” zwrócił się do Finance Canada z prośbą o szczegółowe informacje na temat sesji, takie jak notatki i uwagi  Freeland, ministerstwo odpowiedziało, że takie zapisy nie istnieją. Złożono skargę i Komisarz ds. Informacji twierdzi, że zamierza ją zbadać.

Kanada uczestniczyła w co najmniej dwóch inicjatywach WEF mających wpływ na politykę państwa takich jak projekt „Known Traveler Digital Identity” i sieć Agile Nations .

Pierwsza polegała na opracowaniu cyfrowego dokumentu uwierzytelniającego umożliwiającego podróżowanie samolotem między krajami. Ta ostatnia ma na celu usprawnienie przepisów we wszystkich krajach, aby zapoczątkować promowaną przez WEF „czwartą rewolucję przemysłową”, starając się zaobserwować rozprzestrzenianie się nowych technologii, takich jak edycja genów i sztuczna inteligencja.

Oprócz udziału w takich projektach rząd federalny przekazał w ostatnich latach na rzecz WEF ponad 17,4 miliona dolarów.

za Epoch Times