Minister finansów Chrystia Freeland oczekuje, że banki będą przestrzegać nowego zestawu zasad i wytycznych mających na celu ochronę   właścicieli domów, z których miliony muszą obecnie renegocjować pożyczki hipoteczne oprocentowane według wyższych stopach procentowych.

„Najczęściej słyszę to, że ludzie niepokoją się stopami procentowymi, zwłaszcza ci, którzy mają kredyty hipoteczne i obawiają się przedłużenia kredytu hipotecznego” – powiedziała Freeland w wywiadzie wyemitowanym w niedzielę w Rosemary Barton Live . „I myślę, że jest to bardzo zrozumiałe”

Z raportu opublikowanego przez Royal LePage wynika, że ​​w ciągu najbliższych 18 miesięcy ponad trzem milionom Kanadyjczyków przyjdzie odnowić kredyt hipoteczny. W rezultacie wielu może spodziewać się znacznie wyższych miesięcznych płatności.

Powoduje to niepokój wśród właścicieli domów, z których niektórzy obawiają się konieczności wprowadzenia znaczących zmian w stylu życia, aby dostosować się do wyższych kosztów.

W ramach jesiennego sprawozdania gospodarczego opublikowanego we wtorek Freeland przedstawiła Kanadyjską Kartę Kredytu Hipotecznego, niewiążący zbiór wytycznych i oczekiwań, jakie Ottawa przedstawiła bankom w odniesieniu do kredytów hipotecznych.

Karta – która nie ma mocy prawnej – zawiera środki obejmujące możliwość tymczasowego przedłużenia okresów amortyzacji, zakończenie testu warunków skrajnych w przypadku  odnowienia oraz rezygnację z niektórych opłat.

Zapytana, czy można ufać bankom, że będą przestrzegać wytycznych bez jasnego mechanizmu egzekwowania prawa, Freeland stwierdziła, że ​​wierzy, że interesy rządu, banków i zwykłych Kanadyjczyków są w tej kwestii zbieżne.

„Mam nadzieję – ale także naprawdę wierzę – że banki będą współpracować z nami, rządem i Kanadyjczykami, aby wywiązać się z tych zobowiązań”.

Niektórzy twierdzą, że środki te nie są wystarczająco daleko idące.

Freeland nie wykluczyła także dodatkowych działań w wiosennym budżecie.

„Będziemy się temu przyglądać jak jastrząb – jak grupa jastrzębi w finansach – i zdecydowanie jesteśmy gotowi zrobić więcej, jeśli zajdzie taka potrzeba”.

Freeland, która jest także wicepremierem, powiedziała, że ​​jej drugim celem jest szeroka poprawa stanu gospodarki, tak aby Bank of Canada mógł swobodnie obniżać stopy procentowe bez obawy przed ponowną inflacją.