Kanadyjski Departament Sprawiedliwości potwierdził niedawno, że rozważa różne mechanizmy prawne, które mógłby zastosować, aby zakazać praktyk polegających na zaprzeczaniu lub minimalizowaniu nadużyć, których ofiarami padły tubylcze dzieci w szkołach z internatem, tak jak miało to miejsce w przypadku Holokaustu w 2022 r. Jednak poza ściganiem zwolennicy podkreślają znaczenie edukowania ludzi w zakresie rozwiązywania tego problemu.

Leah Gazan, posłanka NPR z Winnipeg, powiedziała wcześniej, że byłaby skłonna wnieść do legislatury projekt ustawy mający na celu kryminalizację odmowy zaprzeczania  ale nie ma jasnego harmonogramu, kiedy mogłoby to nastąpić.

Poprawki do kodeksu karnego zabraniające zaprzeczania i bagatelizowania Holokaustu przyniosły jak dotąd ograniczone skutki. Federalny Departament Sprawiedliwości „nie jest świadomy żadnych zarzutów ani postępowań karnych” w związku z przestępstwem powstałym w wyniku negowania Holokaustu, oświadczył rzecznik w oświadczeniu z 9 listopada.

W przeszłości głośne przypadki negowania Holokaustu były ścigane na podstawie innych przepisów, w tym przepisów związanych z Kartą praw człowieka i rozpowszechnianiem fałszywych wiadomości.