Wszystkie partie w Izbie Gmin ostro skrytykowały raport Kanadyjskiej Komisji Praw Człowieka, w którym nazwano Boże Narodzenie „rasistowskim” i „opartym na historii kolonializmu w Kanadzie”.

Według Blacklock’s Reporter, Izba nie zgodziła się z tym raportem i jednomyślnie potępiła go. „To wciąż niewiarygodne, że musimy przypominać ludziom, że Boże Narodzenie nie jest dyskryminujące” – powiedział przywódca Izby Reprezentantów Bloku Québécois Alain Therrien (La Prairie, QC), sponsor wniosku.

„Wszyscy są zgodni co do wagi tej kwestii”.

We wniosku żądano, aby parlamentarzyści „potępili uwagi Kanadyjskiej Komisji Praw Człowieka”, „wszelkie próby polaryzacji” w okresie Bożego Narodzenia i „zjednoczyli się w okresie świąt Bożego Narodzenia”. Izba wyraziła swoją aprobatę wśród okrzyków „Merry Christmas”

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Lider opozycji Pierre Poilievre powiedział Izbie Gmin, że należy szanować „bogate tradycje kulturowe, które chrześcijanie i wielu innych Kanadyjczyków podzielają w tym szczególnym czasie”. „Potwierdźcie ich prawo do swobodnego świętowania”.

Komisja Praw Człowieka wydała dokument do dyskusji na temat nietolerancji religijnej , w którym stwierdziła, że ​​narodziny Jezusa były przykładem nietolerancji religijnej. „Nikt nie jest wolny, dopóki wszyscy nie będziemy wolni” – napisała Komisja. „Wiele społeczeństw, w tym nasze, zostało skonstruowanych w sposób, który przypisuje wartość pewnym cechom lub tożsamościom, wykluczając inne”. „Dyskryminacja mniejszości religijnych w Kanadzie ma swoje korzenie w historii kolonializmu w Kanadzie” – stwierdzono w dokumencie dyskusyjnym . „Ta historia objawia się we współczesnej systemowej dyskryminacji religijnej. Oczywistym przykładem są dni ustawowo wolne od pracy w Kanadzie.”

„Ustawowe święta związane z chrześcijaństwem, w tym Boże Narodzenie i Wielkanoc, to jedyne w Kanadzie święta ustawowe powiązane ze świętami religijnymi” – stwierdziła Komisja. „W rezultacie niechrześcijanie mogą być zmuszeni poprosić o specjalne pozwolenie, aby móc obchodzić swoje święta”.

„Historia Kanady związana z nietolerancją religijną jest głęboko zakorzeniona w naszej tożsamości jako osadniczego państwa kolonialnego” – stwierdzono w dokumencie dyskusyjnym . Parlament obchodzi Boże Narodzenie od 1867 roku. „Jeśli chcemy położyć kres nietolerancji religijnej, ważne jest, abyśmy ją zrozumieli” – stwierdzono w dokumencie dyskusyjnym . „Musimy zrozumieć, jak to się utrzymuje, w jakich strukturach lub praktykach się pojawia i jak wpływa na życie ludzi. Co najważniejsze, musimy słuchać i wzmacniać głosy ludzi z życiowym doświadczeniem. To oni najdłużej walczą o zmianę systemową.”