Najnowsze badanie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dotyczące międzynarodowej oceny uczniów (PISA) skupiało się na matematyce i sprawdzało także wiedzę i umiejętności w zakresie czytania oraz przedmiotów ścisłych i przyrodniczych 23 073 uczniów w 867 szkołach ze wszystkich 10 prowincji Kanady.

Najnowsze badanie PISA za 2022 rok wykazało, że średnie wyniki z matematyki i czytania były najniższe w każdym kolejnym roku, począwszy od 2000 r., kiedy Kanada po raz pierwszy wzięła udział w ocenach.

Choć z biegiem czasu w kraju odnotowano spadek wyników w matematyce, czytaniu i naukach ścisłych, według Rady Ministrów Edukacji, która reprezentuje ministrów edukacji Kanady, tendencja jest podobna w większości innych krajów objętych badaniem.

Kanada była jedynym krajem w Ameryce Północnej, który znalazł się w pierwszej dziesiątce pod względem wyników z matematyki.

Opublikowany we wtorek raport za 2022 r. uwzględnił uczniów w 81 jurysdykcjach na całym świecie. Testy PISA mają na celu zapewnić wgląd w to, w jaki sposób systemy edukacji przygotowują uczniów do wyzwań przyszłości.

Anna Stokke, profesor matematyki na Uniwersytecie w Winnipeg, wyraża zaniepokojenie wynikami kanadyjskich uczniów z matematyki.

„Widzimy, że więcej uczniów osiąga wyniki na najniższych poziomach, a mniej uczniów na najwyższych” – stwierdziła.

Jej zdaniem należy na nich skupiać się głównie w szkołach, aby pomóc w doskonaleniu umiejętności matematycznych.

Raport PISA wykazał również, że 78 procent kanadyjskich uczniów osiągnęło co najmniej poziom 2 – podstawowy poziom biegłości – z matematyki, co przewyższa średnią OECD wynoszącą 69 procent. Oznacza to, że potrafią zrozumieć proste scenariusze matematyczne, takie jak przeliczanie cen na inną walutę.

Jednakże odsetek uczniów osiągających wyniki poniżej poziomu 2 biegłości wzrósł o siedem punktów procentowych z matematyki, siedem punktów procentowych z czytania i cztery punkty procentowe z przedmiotów ścisłych w porównaniu z danymi z 2012 roku.

Jak wynika z raportu, w Kanadzie około 12 procent uczniów osiągało najlepsze wyniki w matematyce, osiągając – jak wynika z raportu – poziom 5 lub 6, w porównaniu ze średnią OECD wynoszącą 9 procent. Najlepsze wyniki osiągnęło sześć krajów i gospodarek azjatyckich, w tym Singapur (41 procent), Tajwan (32 procent), Makao (29 procent), Hongkong (27 procent), Japonia (23 procent) i Korea (23 procent). procent). Według OECD uczniowie na tych poziomach potrafią matematycznie modelować złożone sytuacje i oceniać strategie rozwiązywania problemów.

Ocena PISA wykazała, że ​​kanadyjscy chłopcy osiągali lepsze wyniki w matematyce o 12 punktów, choć dziewczęta radziły sobie lepiej z czytaniem o 24 punkty.