Od 15 grudnia wszystkie miejsca pracy w Kanadzie podlegające przepisom federalnym   muszą mieć produkty menstruacyjne, takie jak podpaski i tampony, łatwo dostępne , aby „umożliwić osobom miesiączkującym pełne uczestnictwo w rynku pracy i całym społeczeństwie”.

Pojawienie się tych produktów  w męskich łazienkach w bazach Kanadyjskich Sił Zbrojnych zostało zauważone przez grupę Veterans 4 Freedom.

„Produkty menstruacyjne dostępne w męskich toaletach we wszystkich bazach sił kanadyjskich. «Dlaczego wszyscy odchodzą z CAF?»” – czytamy w poście grupy z 6 grudnia w serwisie X. Dwa inne źródła wojskowe potwierdziły, że taka polityka jest stosowana w bazach.
Inne miejsca pracy podlegające regulacjom federalnym obejmują linie lotnicze, usługi pocztowe,   transport, telekomunikację, banki i federalne usługi publiczne, żeby wymienić tylko kilka.
„Nieograniczony dostęp do produktów menstruacyjnych lepiej chroni miesiączkujące pracownice i sprawia, że ​​czują się bezpiecznie, korzystając z toalety najlepiej odzwierciedlającej ich płeć” – twierdzi Urząd ds. Zatrudnienia i Rozwoju Społecznego (ESDC)
W toaletach męskich, podobnie jak w toaletach dla kobiet, muszą teraz znajdować się kosze na zużyte podpaski higieniczne.

Rząd zwrócił się do zainteresowanych stron i społeczeństwa o opinie na temat tej polityki,  57 procent respondentów poparło tę propozycję, 41 procent było przeciw, a 2 procent pozostało neutralne.

Nie tylko rząd federalny pracuje nad tym, aby produkty menstruacyjne znajdowały się we wszystkich toaletach, także w łazienkach dla mężczyzn.
W czerwcu Okręg Szkolny 33 w Chilliwack w Kolumbii Brytyjskiej zatwierdził poprawkę do swojej polityki dotyczącej produktów menstruacyjnych, polegającą na dodaniu takich produktów również do łazienek dla chłopców. Rada szkoły zwróciła się do ministerstwa edukacji o dodatkowe fundusze, ponieważ koszt dodania dozowników do męskich toalet oszacowano na 19 000 dolarów plus 1000 dolarów rocznie na zakup produktów.
Uniwersytet Dalhousie w Halifax oferuje produkty menstruacyjne w męskich toaletach w ramach inicjatywy na rzecz równości i włączenia społecznego. Podobna inicjatywa na Uniwersytecie McMaster w Hamilton w Ontario spotkała się z pewnym oporem.
„Przypadki wandalizmu w niektórych męskich toaletach podkreślają potrzebę dalszej edukacji” – stwierdziła Neha Dhanvanthry, asystentka ds. projektu  w artykule na stronie internetowej McMaster.
Jak podaje lokalna publikacja „Times Colonist”, ratusz oraz wszystkie parki i ośrodki rekreacyjne w Saanich na wyspie Vancouver zaczęły dostarczać produkty menstruacyjne do wszystkich toalet, w tym także męskich .