Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar rozmawiał w piątek z przedstawicielami organizacji żydowskich na temat  „skuteczniejszej walki z przejawami mowy nienawiści i antysemityzmu”.

Adam Bodnar wyraził swoje „najwyższe oburzenie” zachowaniem posła Konfederacji Grzegorza Brauna. Prokurator krajowy Dariusz Barski zapowiedział, że wydarzenie „będzie przedmiotem intensywnych czynności prowadzonych przez prokuraturę, która w odpowiednim momencie – po ustaleniu jakie zarzuty będą postawione p. Braunowi, będzie zwracała się do Sejmu o uchylenie immunitetu”.

Mówiono  także „o podjęciu systemowych działań, które pozwolą skuteczniej walczyć z przejawami mowy nienawiści i antysemityzmu” – głosi komunikat ministerstwa. „Wskazywano potrzebę budowania większej świadomości dotyczącej tej problematyki wśród pracowników sądów i prokuratury. W szczególności zwrócono uwagę na powszechną dziś praktykę nie przyznawania organizacjom reprezentującym środowiska żydowskie statusu strony poszkodowanej w postępowaniach dotyczących aktów antysemityzmu” – poinformował resort.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Uczestnicy rozmawiali o powołaniu międzyresortowej rady, która „wypracuje całościowe rozwiązania dotyczące spraw walki z antysemityzmem. Jako kluczowy problem wskazano m.in. konieczność przyjęcia w prawie definicji antysemityzmu opracowanej przez IHRA – Międzynarodowy Sojusz na rzecz Upamiętnienia Holokaustu (International Holocaust Remembrance Alliance)” – czytamy dalej. Jest to tzw robocza definicja antysemityzmu, która według krytyków – również ze środowisk żydowskich – obejmuje nawet krytykę Izraela oraz syjonistów.

„Przedstawiciele organizacji i gmin żydowskich wyrazili także zaniepokojenie z powodu narastającej na świecie fali antysemityzmu” – napisało biuro prasowe MS. „Nadzieje na odwrócenie tego negatywnego trendu wiążą z realizacją Strategii UE w sprawie zwalczania antysemityzmu i wspierania życia żydowskiego (2021-2030)” – pisze PAP.