Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wydał postanowienia w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

“Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości stanowczo sprzeciwił się tym działaniom” — napisali w wydanym w czwartek przedpołudniu oświadczeniu przedstawiciele klubu parlamentarnego PiS.
“Na skutek zastosowania prawa łaski przez Prezydenta RP nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. Należy wyraźnie wskazać, że wyrok ma charakter polityczny. Świadczy o tym chociażby fakt, że składowi przewodniczyła sędzia kwestionująca uchwalane przez Sejm ustawy, jak również była publicznie zaangażowana w krytykowanie decyzji większości parlamentarnej, której członkami są posłowie, których sprawę rozpoznawała” — czytamy w oświadczeniu posłów PiS.

Przypomnijmy, że były szef CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani na 2 lata pozbawienia wolności w tzw. aferze gruntowej. Orzeczenie jest prawomocne. Tymczasem wcześniej już prezydent Duda skorzystał wobec nich z prawa łaski.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

W czerwcu br. Sąd Najwyższy w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy w związku z ułaskawieniem i przekazał ją do ponownego rozpoznania. Sześć lat temu SN wydał uchwałę, w której przekazał, że zastosowanie prawa łaski przed uprawomocnieniem wyroku nie wywołuje skutków procesowych.

Zgodnie z kodeksem wyborczym posłowie RP tracą swój mandat po ich prawomocnym skazaniu przez sąd na karę więzienia za przestępstwo umyślne.