Naczelny lekarz stanu Floryda ostrzega przed stosowaniem szczepionek mRNA przeciwko Covid-19 ze względu na potencjalne powiązania z rakiem, powołując się na kanadyjskie badanie, które wykazało obecność fragmentów DNA w szczepionkach firm Pfizer i Moderna.

Dr Joseph Ladapo powiedział, że kanadyjskie badanie  wykazało „miliardy do setek miliardów” cząsteczek DNA na dawkę szczepionki, co przekracza wytyczne określone przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). .
„Integracja DNA stwarza wyjątkowe i podwyższone ryzyko dla zdrowia ludzkiego i integralności ludzkiego genomu, w tym ryzyko, że DNA zintegrowany z plemnikami lub gametami komórek jajowych może zostać przekazany potomstwu osób zaszczepionych szczepionką mRNA przeciwko Covid-19” – stwierdził dr Ladapo w komunikacie prasowym z 3 stycznia .
Przytoczył także raport FDA z 2007 r., w którym stwierdzono, że integracja DNA może teoretycznie wpływać na onkogeny – geny, które mogą przekształcić zdrową komórkę w komórkę nowotworową.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Jeśli ryzyko integracji DNA nie zostało ocenione w przypadku szczepionek mRNA przeciwko Covid-19, szczepionki te nie nadają się do stosowania u ludzi” – stwierdził.

W dniu 6 grudnia dr Lapado wysłał list do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) oraz Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom w sprawie oceny bezpieczeństwa szczepionki przeciwko Covid-19 oraz odkrycia miliardów fragmentów DNA na dawkę w szczepionkach . Plazmidowy DNA jest używany do produkcji szczepionek mRNA i powinien mieć poziom poniżej progu ustalonego przez agencje regulacyjne ds. zdrowia, zanim produkt końcowy zostanie dopuszczony do dystrybucji.

FDA stwierdziła, że ​​„ma pewność co do jakości, bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19 w oparciu o dokładną ocenę procesu produkcyjnego”.

Dr Ladapo w swoim komunikacie prasowym zwrócił uwagę na stwierdzenie autorów kanadyjskiego badania, że ​​obecność plazmidowego DNA w szczepionkach pogłębia „istniejące obawy dotyczące bezpieczeństwa szczepionek”. Jeden z autorów badania, mikrobiolog Kevin McKernan, stwierdził wcześniej, że ilość DNA w szczepionkach jest potencjalnie od 18 do 70 razy większa niż limity ustalone przez Europejską Agencję Leków.
Health Canada zdawała sobie sprawę z obecności resztkowego plazmidowego DNA w szczepionkach jako „zanieczyszczenia związanego z procesem podczas przeglądu i przed dopuszczeniem szczepionek mRNA przeciwko Covid-19”.

Agencja stwierdziła, że ​​chociaż nie może w pełni dokonać przeglądu metod testowania stosowanych przez producenta, biorąc pod uwagę, że są to informacje zastrzeżone, „metody stosowane do pomiaru resztkowych fragmentów DNA zostały odpowiednio zatwierdzone przez producenta i ocenione przez Health Canada jako przydatne”.

Doktor Lapado wyraził również obawy związane z DNA promotora/wzmacniacza wirusa małpiego 40 (SV40) obecnym w szczepionkach przeciwko Covid-19, twierdząc, że może on stwarzać „wyjątkowe i zwiększone ryzyko integracji DNA z komórkami ludzkimi”. Powiedział, że odpowiedź FDA w tej sprawie „zaciemniła różnicę między promotorem/wzmacniaczem SV40 a białkami SV40, czyli dwoma odrębnymi elementami”.
Wirus SV40 został wcześniej usunięty ze szczepionek przeciwko polio pod koniec lat pięćdziesiątych i na początku sześćdziesiątych XX wieku ze względu na obawy dotyczące jego powiązania z rakiem. Promotor SV40, który wykorzystuje mały fragment wirusa, jest obecny w szczepionkach firmy Pfizer przeciwko COVID-19 w celu amplifikacji mRNA.

Health Canada stwierdziła, że ​​chociaż oczekuje od wszystkich sponsorów identyfikacji „biologicznie funkcjonalnych sekwencji DNA w plazmidzie”, przedstawiając leki do oceny, firma Pfizer nie określiła wyraźnie sekwencji SV40. Agencja stwierdziła, że ​​fragment jest „nieaktywny, nie pełni żadnej roli funkcjonalnej, a jego zmierzone wartości stale znajdują się poniżej limitu wymaganego przez Health Canada i inne międzynarodowe organy regulacyjne”, dodając, że profil ryzyka do korzyści „w dalszym ciągu przemawia za stosowaniem szczepionka BioNTech Pfizer.”
Health Canada również odrzuciło obawy naukowców dotyczące promotora SV40, że w sposób niezamierzony powoduje raka, nazywając te obawy „bezpodstawnymi”. Agencja odmówiła przedstawienia „Epoch Times” oceny ryzyka na poparcie swojego stanowiska, a także przykładów badań oceniających ryzyko raka w szczepionkach związanych z sekwencją SV40.

 

za Epoch Times