Z raportu opublikowanego we wtorek przez Statistics Canada wynika, że ​​wydatki rządu federalnego na odsetki od zadłużenia wzrosły w trzecim kwartale 2023 roku o 36,7% .

Franco Terrazzano, dyrektor federalny Kanadyjskiej Federacji Podatników, wyraził poważne obawy w związku z wpływem tych opłat na Kanadyjczyków.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Podatnicy mają podstawy wierzyć, że ten rząd nie podchodzi poważnie do zarządzania naszymi pieniędzmi” – stwierdził Terrazzano.

O ile wydatki odsetkowe rządu federalnego wzrosły w trzecim kwartale o 36,7% rok do roku, to koszty odsetkowe prowincji wzrosły o 10,7%.

Z raportu wynika, że ​​rząd federalny wydał 10,1 centa z każdego dolara podatnika na spłatę odsetek. Wskaźnik ten wzrósł z 7,9 centów wydanych na dolara podatnika w roku poprzednim.

Terrazzano wyjaśnił, że podatnicy tracą co miesiąc miliardy dolarów, ponieważ środków tych nie można wykorzystać do obniżenia podatków ani poprawy usług, ponieważ pieniądze te idą na spłatę odsetek “od rządowej karty kredytowej”.

„To powinno być sygnałem alarmowym dla władz federalnych” – powiedział, wzywając do zmiany nawyków związanych z wydatkami. „Premier Justin Trudeau musi odłożyć kartę kredytową i wziąć nożyczki”.

Według parlamentarnego urzędnika ds. budżetu obecnie nie przewiduje się, aby rząd zrównoważył budżet do 2035 r., a prognoza ta jest uzależniona od dalszego wzrostu gospodarczego, stosunkowo niskich stóp procentowych i braku nowych wydatków.

„Problem polega na tym, że rząd Trudeau wydaje nasze pieniądze jak szalony. Te lekkomyślne wydatki oznaczają wyższe podatki, wyższe ceny, większe zadłużenie i więcej pieniędzy marnowanych na odsetki” – wyjaśnił Terrazzano.

Deficyt rządu federalnego w trzecim kwartale wyniósł 5,3 miliarda dolarów, co oznacza spadek z 7,1 miliarda dolarów deficytu rok wcześniej. Jednakże poprawę tę przyćmiewa fakt, że władze prowincji i terytoriów przeszły z nadwyżki w wysokości 6,8 miliarda dolarów do deficytu w wysokości 0,8 miliarda dolarów, co oznacza spadek o 7,6 miliarda dolarów.