„Całą opinię publiczną w Polsce elektryzuje, a dużą część bulwersuje, sprawa Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali osadzeni w więzieniu, którzy są pierwszymi od 1989 r. więźniami politycznymi.

Panie Barbara Kamińska i Romualda Wąsik przyszły porozmawiać o sytuacji, w jakiej są ich mężowie. Panie przyszły prosić o to, abym doprowadził do jak najszybszego uwolnienia Ich mężów, zwłaszcza, że obaj odmawiają przyjmowania posiłków” – powiedział Duda.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

„Akt łaski, który wydałem, jest skuteczny i wydawany zgodnie z Konstytucją. W moim przekonaniu Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są nadal posłami. Każdy dzień w więzieniu zagraża ich zdrowiu” – kontynuował.

„Na prośbę Pań wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. To procedura podjęta w trybie prezydenckim; pierwsze kroki kieruje do Prokuratora Generalnego.

 

Wnioskuję, aby Panowie w trybie natychmiastowym zostali zwolnieni z więzienia. Wierzę, że uspokoi to także niepokoje, które są w naszym państwie.

Muszę czynić wszystko, aby zapobiec eskalacji zdarzeń, stąd podjąłem decyzję o wszczęciu postępowania ulaskawieniowego. Mam nadzieję, że Prokurator Generalny pochyli się szybko nad moim wnioskiem i podejmie decyzje w interesie Rzeczypospolitej” – dodał prezydent.

Romualda Wąsik: „Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy naszych mężów w domu.”

Barbara Kamińska: „Mój mąż to człowiek uczciwy, dla którego najważniejszym dobrem jest dobro państwa, uczciwość, prawość i prawda. I nigdy nie zszedł z tej drogi.”