Niedawne badanie przeprowadzone przez Statistics Canada  zatytułowane „Krótkoterminowe wyniki na rynku pracy uchodźców skierowanych do urzędu wizowego o charakterze mieszanym”, którego autorami są Yasmin Gure i Feng Hou, pokazuje, że uchodźcy syryjscy wspierani przez rząd osiągali jedne z najgorszych wyników na rynku pracy w porównaniu z innymi klasami.

Badacze podkreślili, że 42,3% z kohorty uchodźców w wieku od 15 do 54 lat objętych pomocą rządową w 2014 r. nadal korzystało z pomocy społecznej sześć lat po wylądowaniu w Kanadzie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Sytuacja uległa pogorszeniu w przypadku kolejnych kohort,  w 2015 r., co zbiegło się z rozpoczęciem przez rząd liberalny operacji „ Syryjski uchodźca” , z których to ludzi po pięciu latach 50,4% nadal polegało na pomocy społecznej.

Koszty przesiedlenia uchodźców wspieranych przez rząd są w całości pokrywane przez podatników w porównaniu z uchodźcami sponsorowanymi przez podmioty prywatne, których sponsorzy biorą na siebie odpowiedzialność finansową.