Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wydał w piątek rano orzeczenie w sprawie zarzutów postawionych przez Republikę Południowej Afryki, że Izrael popełnia ludobójstwo w Gazie.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nie nakazał natychmiastowego zawieszenia broni, ale zażądał podjęcia środków nadzwyczajnych wymagających od sił izraelskich zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wśród palestyńskich cywilów i poprawy sytuacji humanitarnej na okupowanym terytorium.

MTS nakazał także Izraelowi złożenie w ciągu jednego miesiąca sprawozdania z postępów w wywiązywaniu się z tak zwanych środków tymczasowych oraz zachowanie wszelkich dowodów, które mogłyby potwierdzać twierdzenia Republiki Południowej Afryki o ludobójstwie.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Orzeczenie to nie spełniło głównego celu Republiki Południowej Afryki: wymuszenia izraelskiego zawieszenia broni w Gazie. Jednak wymóg MTS, aby Izrael podjął kroki w celu uniknięcia zabijania Palestyńczyków oraz zwiększenia pomocy i usług humanitarnych jest spójny z argumentem Republiki Południowej Afryki, że izraelskie działania w Gazie były nieludzkie.

Nie jest jasne, w jakim stopniu Izrael będzie ich przestrzegał. Proces mający na celu ustalenie, czy Izrael faktycznie dopuścił się ludobójstwa, prawdopodobnie nie odbędzie się przez lata.