W pobliżu drugiej rocznicy powołania się przez rząd federalny na Ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych setki ludzi zebrały się 17 lutego na Wzgórzu Parlamentarnym, aby uczcić pierwotny Konwój Wolności i niedawne zwycięstwo w Sądzie Federalnym. „To jak powrót do domu. To wielkie spotkanie rodzinne” – powiedział Edward Vachon, który uczestniczył w pierwotnym proteście kierowców ciężarówek na początku 2022 roku.

„Duch, który był tam dwa lata temu, nadal tu jest. Nadal mamy te same przekonania i nie poddajemy się.”

Po południu tłum wziął udział w marszu przez centrum Ottawy, który odbył się pod ścisłym nadzorem ottawskiej policji.
Bethan Nodwell, która pomagała organizować pierwotny Konwój Wolności, powiedziała, że ​​to wydarzenie „zmieniło bieg historii Kanady”. Powiedziała, że ​​wiele osób biorących udział w tym weekendowym wydarzeniu zostało „na zawsze zmienionych” przez konwój i nadal będzie się spotykać co roku, aby świętować „nową Kanadę, która narodziła się w 2022 roku”.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Wydarzenie to ma miejsce kilka tygodni po wielkim zwycięstwie protestujących z Konwoju Wolności. Sędzia Sądu Federalnego Richard Mosley orzekł, że zastosowanie przez rząd liberalny ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych „nie nosiło znamion racjonalności – uzasadnienia, przejrzystości i zrozumiałości – i nie było uzasadnione w świetle odpowiednich ograniczeń faktycznych i prawnych, które należało brać pod uwagę.”

Sędzia stwierdził, że powołanie się na akt narusza sekcję 2 lit. b) Karty Praw i Wolności , która dotyczy „wolności myśli, przekonań, opinii i wypowiedzi”, oraz sekcję 8 , która dotyczy „prawa aby zabezpieczyć się przed nieuzasadnionym przeszukaniem.”

Zamrożenie rachunków bankowych protestujących również nie było „uzasadnione” – stwierdził sędzia Mosley, ponieważ dyrektywa była zbyt obszerna i „dostępne były mniej niekorzystne opcje”.

Wicepremier Chrystia Freeland powiedziała, że ​​rząd złoży odwołanie od decyzji sędziego Mosleya, utrzymując, że decyzja o powołaniu się na ustawę została podjęta po „dokładnym namyśle” i „była rzeczą niezbędną”.