Dentyści odmawiają wpisywania się do “komunistycznego” programu opieki dentystycznej rządu Trudeau ze względu na brak przejrzystości i kampanię dezinformacyjną na temat związanych z tym kosztów; prezes Kanadyjskiego Stowarzyszenia Stomatologicznego Heather Carr jest zaniepokojona źle promowanym i wcale nie BEZPŁATNYM planem dentystycznym rządu koalicji Liberałów/NDP ze względu na utrzymywanie w tajemnicy szczegółów oraz odmową przekazania dentystom wszystkich informacji przed jego uruchomieniem w maju tego roku.

Rząd prowadzi kampanię na rzecz „Bezpłatnego planu dentystycznego” dla Kanadyjczyków o niskich dochodach, ale program ten nie jest bezpłatny – i będą się z nim wiązały koszty dla pacjenta.

W rzeczywistości program ma bardzo ograniczony zasięg i wymaga wstępnej zgody administracji, której otrzymanie może zająć do sześciu miesięcy.

Jednak zdaniem Carr największym problemem jest zaangażowanie rządu w program, ponieważ wzajemna relacja powinna dotyczyć dentysty i pacjenta, a nie  dentysty i rządu. Nie ustalono dotąd warunków programu, a rząd odmawia zapewnienia klinikom wszelkich informacji umożliwiających im podejmowanie świadomych decyzji co do tego, czy program będzie korzystny dla nich i pacjentów.