Do niedawna niewiele było wiadomo o grupie lekarzy z Alberty, której premier Danielle Smith zleciła sprawdzenie, w jaki sposób dane dotyczące zdrowia były wykorzystywane do podejmowania decyzji podczas pandemii.

Grupie zadaniowej dowodzi dr Gary Davidson, który w szczytowym okresie pandemii publicznie kwestionował, w jaki sposób rząd wykorzystuje dane do wprowadzania  blokad.

Informacje o grupie zadaniowej wyszły na jaw 23 kwietnia dzięki dokumentom uzyskanym przez „Globe and Mail”. Później tego samego dnia  Smith odpowiadała na pytania reporterów w legislaturze, broniąc wyboru dr Davidsona na kierownika panelu.

„Potrzebowałam kogoś, kto spojrzy na wszystko, co się wydarzyło, świeżym okiem i może z innej perspektywy, ponieważ zawsze mieliśmy tylko jedną perspektywę” – powiedziała  Smith.

Grupa zadaniowa kierowana przez dr Davidsona koncentruje się na tym, w jaki sposób dane dotyczące zdrowia zostały wykorzystane do przygotowania reakcji Alberty na pandemię.

„Jak każda inna jurysdykcja na świecie, Alberta musiała opracować i wdrożyć podejścia do zarządzania danymi i podejmowania decyzji podczas pandemii Covid-19” – stwierdziła. „Celem grupy zadaniowej jest przegląd doświadczeń Alberty  aby pozwolić na lepsze zarządzanie każdą przyszłą pandemią”.