Partnerstwo policyjne w zakresie rozpoznawania twarzy w regionach Peel i York budzi zaniepokojenie obrońców swobód obywatelskich.

Eksperci twierdzą, że partnerstwo Peel i policji z York w zakresie wykorzystania funkcji rozpoznawania twarzy do wyszukiwania dopasowań zdjęć policyjnych ze zdjęciami z miejsc zbrodni przyczynia się do nadmiernego monitorowaniau grup mniejszościowych, narusza prywatność i stwarza ryzyko błędnej identyfikacji.

Chociaż nie jest to pierwsza policja GTA, która korzysta z technologii rozpoznawania twarzy w dochodzeniach, to posunięcie policji z Yorku i Peel, zapoczątkowane w poniedziałek, stanowi część rosnących wysiłków służb policyjnych w całej Ameryce Północnej na rzecz wykorzystania sztucznej inteligencji i technologii rozpoznawania twarzy do prowadzenia dochodzeń i zapobiegania przestępstwom .

Wiele miast w USA zakazało oprogramowania do rozpoznawania twarzy, ale w Kanadzie pozostaje ono w dużej mierze nieuregulowane.

„Jesteśmy głęboko zaniepokojeni wprowadzeniem tych narzędzi. Technologia rozpoznawania twarzy zagraża prawom osób fizycznych do prywatności, ich prawu do wolności od nieuzasadnionych przeszukań i zajęcia mienia, a także niektórym z ich podstawowych wolności” – stwierdziła Anaïs Bussières McNicoll, dyrektor programu na rzecz podstawowych wolności Kanadyjskiego Stowarzyszenia Wolności Obywatelskich.

McNicoll stwierdził, że dopóki nie zostaną wprowadzone przepisy regulujące te zagrożenia, według CCLA nie należy stosować technologii rozpoznawania twarzy.

Funkcjonariusz policji regionalnej w Yorku, Kevin Nebrija, stwierdził w oświadczeniu, że „z punktu widzenia prywatności” „nic się nie zmieniło” wraz z wprowadzeniem nowego systemu — jedyną zmianą, jaką widzi, jest to, że policja nie będzie już musiała ręcznie przeszukiwać baz danych  w poszukiwaniu potencjalnych dopasowań. Dodał, że dopasowania dokonane za pomocą rozpoznawania twarzy będą wykorzystywane wyłącznie jako trop, a nie podstawa do przeszukania lub postawienia komuś zarzutów, i muszą zostać zweryfikowane przez przeszkolonego śledczego.

„Nasz system rozpoznawania twarzy ma na celu przyspieszenie dochodzeń w sprawach karnych, gdy istnieje wizerunek podejrzanego lub osoby będącej przedmiotem zainteresowania, ale tożsamość tej osoby jest nieznana, pomagając w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo naszej społeczności” – stwierdził Nebrija. „System ten będzie zachęcał do współpracy i wymiany informacji między agencjami, co zwiększy możliwości dochodzeniowe, jednocześnie zmniejszając koszty zakupów, konserwacji i eksploatacji”.

Osoby mogą ubiegać się o usunięcie swoich zdjęć policyjnych i odcisków palców z policyjnej bazy danych, jeśli spełniają określone kryteria – w tym nie mają wyroków skazujących ani zaległych zarzutów, mają ukończone 18 lat i złożą wniosek ponad rok po zwolnieniu.

W 2020 r. ówczesny szef policji w Toronto nakazał 114 funkcjonariuszom policji w Toronto zaprzestania nieuprawnionego korzystania z Clearview AI, oprogramowania do rozpoznawania twarzy, które kanadyjskie organy regulacyjne ds. prywatności nazwały nielegalną „masową inwigilacją”. Zanim policja zastosowała się do polecenia  technologię tę wykorzystano w 84 dochodzeniach, w tym w sprawach dotyczących zaginięć, pornografii dziecięcej i zabójstw.