Od 1 czerwca Ukraina nie będzie już zezwalać mężczyznom posiadającym podwójne obywatelstwo amerykańsko-ukraińskie w wieku od 18 do 60 lat na opuszczanie kraju – oznajmiła 4 czerwca Ambasada USA na Ukrainie.

Według doniesień ukraiński rząd usunął wyjątek dotyczący „pobytu za granicą”, który wcześniej umożliwiał niektórym ukraińskim mężczyznom posiadającym podwójne obywatelstwo wyjazd za granicę.

Urzędnicy ambasady amerykańskiej odradzają obecnie mężczyznom posiadającym podwójne obywatelstwo podróżowanie na Ukrainę.

„Jeśli przebywacie na Ukrainie i nie możecie opuścić kraju, schroncie się w odpowiednim miejscu i przestrzegajcie wszystkich lokalnych poleceń” – czytamy w komunikacie.

Z pewnymi wyjątkami ukraińskim mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat nie wolno opuszczać Ukrainy w czasie wojny w okresie stanu wojennego.

Kijów podobnie, jak Polska, nie uznaje podwójnego obywatelstwa amerykańsko-ukraińskiego. W związku z tym mężczyźni posiadający podwójny status podlegają takim samym środkom mobilizacyjnym, jak pozostali obywatele Ukrainy.

„Wcześniej obywatele tej grupy posiadający podwójne obywatelstwo amerykańsko-ukraińskie mogli wjechać na Ukrainę, a następnie wyjechać z niej, gdyby wymeldowali swój pobyt na Ukrainie i zarejestrowali pobyt w USA” – czytamy w oświadczeniu Ambasady.

„Według naszych informacji wyjątek ten został uchylony z dniem 1 czerwca.”

W tygodniach następujących po uchwaleniu nowego prawa mobilizacyjnego kraje zachodnie ze znaczną populacją ukraińskich uchodźców obiecały pomóc Ukrainie w rozwiązaniu problemu uchylania się od poboru do wojska.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział 24 kwietnia, że ​​„wielu Polaków jest oburzonych, gdy widzi młodych Ukraińców w hotelach i kawiarniach i słyszy, jak wiele wysiłku musimy włożyć, aby pomóc Ukrainie”. Według doniesień Warszawa zaoferowała Ukrainie pomoc w identyfikacji uchodźców mieszkających w Polsce, którzy pełnią służbę wojskową.

W listopadzie 2023 r. BBC oszacowało, że od początku inwazji na pełną skalę z kraju do UE wyjechało około 650 000 ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym .

za https://kyivindependent.com/