Przed Wojskowym Instytutem Medycznym przy ulicy Szaserów w Warszawie, gdzie zmarł zraniony żołnierz.

nadesłał Marek Piotr Borkowski – dziękujemy