Od 11 stycznia 2024 r. Kanada oficjalnie została członkiem Konwencji haskiej o apostille. Konwencja ta ma na celu uproszczenie i skrócenie procesu posługiwania się dokumentami urzędowymi z jednego kraju w innym państwie. Jeśli więc planujesz podróż do kraju, który jest również sygnatariuszem Konwencji haskiej, Twoje uwierzytelnione dokumenty mogą nie wymagać dalszej legalizacji w konsulatach lub ambasadach. Zawsze jednak zaleca się skontaktowanie się z odpowiednim konsulatem, ambasadą, wysoką prowizją lub odbiorcą w kraju docelowym, aby potwierdzić specyficzne wymagania dotyczące dokumentów.

Przed wprowadzeniem powyższych zmian dokument zostałby poświadczony notarialnie przez notariusza w Ontario, a następnie przesłany do oficjalnego urzędu ds. dokumentów (ODS), który zapewnia ważność poświadczenia notarialnego poprzez porównanie podpisów i pieczęci notariusza z jego aktami . Po potwierdzeniu zgodności podpisów i pieczęci ODS przystępuje do uwierzytelniania dokumentów, przedstawiając certyfikaty autentyczności lub apostille.

Konwencja haska o apostille wprowadziła pewne zmiany w usługach uwierzytelniania dokumentów w Ontario. Jeśli Twoje dokumenty są w języku innym niż angielski lub francuski, muszą zostać poświadczone notarialnie przez notariusza w Ontario i dołączyć do nich tłumaczenie podczas uczęszczania do ODS. Istnieją dwie opcje:

Opcja 1: Zlecić przygotowanie i poświadczenie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego kanadyjskiego, który jest członkiem uznanego stowarzyszenia tłumaczy prowincjonalnych w Kanadzie.
Opcja 2: Poproś o poświadczenie tłumaczenia przez notariusza z Ontario, który biegle włada językiem, w którym sporządzono dokument. Notariusz będzie musiał załączyć do swojego oświadczenia oświadczenie potwierdzające, że zna język angielski lub francuski, a także język dokumentu dokument. Muszą także poświadczyć poprawność tłumaczenia.
Ponadto niektóre rodzaje dokumentów publicznych kwalifikują się obecnie do bezpośredniego uwierzytelniania bez konieczności wcześniejszego poświadczenia notarialnego. Obejmuje to dyplomy, stopnie naukowe i transkrypcje publicznych szkół policealnych w Ontario wydane od stycznia 2019 r., a także dokumenty wydane przez sąd Sądu Najwyższego lub Trybunału Sprawiedliwości Ontario wydane od 10 lipca 2023 r.

Uwierzytelnione dokumenty przeznaczone dla krajów sygnatariuszy Hagi nie mogą już wymagać legalizacji. Upraszcza to proces i ułatwia rozpoznawanie i akceptowanie dokumentów w tych krajach.

Nie musisz już legalizować swoich uwierzytelnionych dokumentów w konsulatach lub ambasadach, jeśli udają się one do krajów sygnatariuszy Hagi. Jednak nadal ważne jest, aby sprawdzić wymagania dotyczące dokumentów w konsulacie, ambasadzie lub odbiorcy w kraju docelowym. Należy pamiętać, że dokumenty wydane poza Kanadą nie podlegają uwierzytelnieniu i muszą zostać uwierzytelnione przez jurysdykcję, w której zostały wydane. Jeśli Twoje dokumenty wysyłane są do krajów sygnatariuszy Hagi, otrzymają w ODS certyfikat apostille.

Alfredo Figueroa

tel.  905-274-1650

MalickiSanchezLaw.com