Kontynuacja tematu z poprzedniego numeru

Jakie dochody rozlicza się w roku śmierci?

Zasadniczo wszystko to samo, co normalnie z wyjątkiem wspomnianego we wcześniejszym artykule Capital Gain oraz konieczność pokazania wszystkich oszczędności na planach emerytalnych, jako jednorazowego dochodu. Jedynie czysta gotówka nie podlega opodatkowaniu.

PONIŻEJ KONTYNUACJA TEKSTU

Nic wiec dziwnego ze stopa podatkowa w przypadku zmarłego często dochodzi do 50%.
Dla przykładu – Adam Kto, lat 78, wdowiec, zmarł w roku 2021. W swoim testamencie cały dobytek przekazał jedynej córce. Na dzień śmierci Adam posiadał dom o wartości $1,000,000 cottage o wartości $900,000 (kupiony 40 lat temu za $40,000), miał odłożone $180,000 na RIFF (oszczędności całego życia) oraz dostawał emeryturę. W skład zeznania Adama wchodzi jego regularny dochód taki jak pensje (tylko $20,000) jak również kwota z rozwiązania RIFF – cale $180,000(które Adam odkładał przez lata) oraz Capital Gain z domniemanej sprzedaży cottage. Pomimo że zysk z domniemanej sprzedaży domu rodzinnego (Principal Residence) jest pominięty, to w sytuacji Adama podatek do zapłacenia w roku śmierci będzie wynosił około $320,000!

W roku śmierci następują pewne specjalne sytuacje, które warto wziąć pod uwagę ze względu na to, że mogą potencjalnie obniżyć normalnie poważny podatek do zapłacenia.

-Po pierwsze, pewne dochody są wyłączone z opodatkowania lub mogą być traktowane w sposób ulgowy np. dom rodzinny (Principal Residance) lub dochód z domniemanej sprzedaży farmy lub udziałów niektórych korporacji.

-Jeżeli osoba zmarła w momencie śmierci miała partnera lub współmałżonka, to można przenieść posiadłości (jedna po drugiej – tak jak wygodniej) na żyjącego po cenie zakupu (ACB) unikając tymczasowo podatku od zysku (capital gain) i kumulacji dochodów.

-Po trzecie, historyczne straty kapitałowe( net capital loss), które normalnie są odpisywane tylko od capital gain, można odpisać w roku śmierci (za ten rok lub poprzedni), jako normalne straty, tym samym zmniejszając dochód do opodatkowania

-Po czwarte pewne dochody można podawać na niezależnym zeznaniu podatkowym tzw.” Rights and Things”, co powoduje dublowanie ulg podatkowych i zmniejszenie bazy i stopy podatkowej.

-W przypadku określenia ceny rynkowej (FMV) posiadłości (i przeważnie zapłacenia od tego pokaźnego podatku) następuje swoistego rodzaju życiowa elastyczność wyceny ( w granicach rozsądku) zmniejszająca podatek zmarłego.

-W przypadku zmarłych podatek do zapłacenia można rozłożyć przy odpowiednim udokumentowaniu aż na 10 lat.

– W przypadku, gdy zmarły przed śmiercią zadeklarował się, jako non resident jego posiadłości są opodatkowanie według innych przepisów, które mogą się okazać o wiele bardziej liberalne. Każda sytuacja jest inna I polega na rozeznaniu w gąszczu przepisów I indywidualnego podejścia do sprawy.

Pytanie – czy podatek byłby taki sam gdyby Adam przekazał cottage rok przed śmiercią?. Ponieważ dochody byłyby rozbite na dwa lata łączny podatek byłby około $30,000 mniejszy – ale w życiu takie scenariusze trzeba ostrożnie rozpatrywać, bo jest mnóstwo zmiennych….. Jak to w życiu.

Jeśli masz pytania związane z niniejszym tematem wyślij e-mail pod bloor@filetax.ca W przyszłych artykułach rozwiniemy ten temat i odpowiemy na państwa pytania.

Jacek Sulimierski


Zmarli muszą zapłacić podatek w roku zgonu