Sunday, November 28, 2021

W Toron­to chcą wyszcze­piać od 5‑latków

Toronto Public Health (TPH)  przygotowuje się do rozpoczęcia oferowania szczepionek dzieciom w wieku od 5 do 11 lat . Szczepionki Pfizer-BioNTech Comirnaty i Moderna Spikevax...

Groź­na cho­ro­ba kana­dyj­skich jele­ni może zagra­żać ludziom

Coraz więcej specjalistów ostrzega, że mięso saren zarażonych Przewlekłą Chorobą Wyniszczającą CWD trafia do ludzkiego łańcucha pokarmowego. Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności poinformowała, że żadne...

Onta­rio zdo­ła­ło odzy­skać 11 milio­nów dola­rów zde­frau­do­wa­nych przez urzędnika

Były pracownik prowincji Ontario zwrócił ponad 11 milionów dolarów świadczeń z tytułu COVID-19, które pobrał nieuczciwie, poinformował w piątek jego prawnik. Sanjay Madan,  pełnił ważną...

Roz­ko­ły­sa­na orbi­ta Księ­ży­ca zafun­du­je nam rekor­do­we pływy

Autorzy nowego studium z NASA i University of Hawaii zwracają uwagę na „kołysanie się” orbity Księżyca, co może mieć w niedalekiej przyszłości związek z...

Ile ofiar przy­nie­sie tego­rocz­ne lato?

Latem ubiegłego roku – od lipca do września – z powodu przedawkowania opioidów zmarło w Ontario prawie 388 osób. Public Health Ontario opublikowało właśnie...

40-latek w Onta­rio zmarł po pierw­szej daw­ce astra zeneca

Ontario potwierdziło pierwszą śmierć związaną z trombocytopenią wywołaną przez szczepionkę (VITT), niezwykle rzadkim zespołem krzepnięcia krwi i efektem ubocznym związanym ze szczepionką AstraZeneca. Zastępca głównego ...

Peter Mac­Kay, chce dopro­wa­dzić do wybo­rów już na jesieni

Konserwatywny kandydat na przywódcę Peter MacKay zapewnia, że jeśli zostanie przywódcą partii, spróbuje obalić liberalny rząd już tej jesieni. W e-mailu o zbiórce pieniędzy na...

Karam­bol pod Montrealem

Przynajmniej jedna osoba została poważnie ranna w piątek po południu, a autostrada 40 w kierunku zachodnim jest zamknięta na 15-kilometrowym odcinku na wschód od...

Brak okrę­tów do wal­ki z klimatem

Niedobór statków zmusza Kanadę do odwołania kluczowej misji badawczej w zakresie zmian klimatuEkspedycja miała miała dokonywać takich pomiarów,...

Czy tak będzie w Kanadzie?

Lewicowy rząd Hiszpanii uczynił właśnie poważny formalny krok w kierunku kryminalizacji akcji pro-life mających na celu pomoc kobietom chcącym dokonać aborcji. W projekcie ustawy...