Thursday, January 20, 2022

Toron­toń­ska poli­cja roz­pra­sza nie­le­gal­ne zgro­ma­dze­nia w domach

Wtorkowa noc była pracowita dla policji w Toronto,  funkcjonariusze interweniowali kilkakrotnie po otrzymaniu donosów o  osobach, które nie stosują się do nakazów pozostania w...

Kwe­stio­no­wa­nie inklu­zyw­no­ści i róż­no­rod­no­ści skut­ku­je wyklu­cze­niem: Czy­li koniec zdro­we­go rozsądku

W zeszłym roku na krótko pojawił się w Vancouver Sun felieton o śmiałym tytule "Różnorodność etniczna szkodzi zaufaniu społecznemu i dobrostanowi gospodarczemu". Jego autorem...

31-latek, któ­ry prze­je­chał poli­cjan­ta, oskar­żo­ny o zabój­stwo pierw­sze­go stopnia

31-letni Umar Zameer usłyszał zarzut zabójstwa pierwszego stopnia w związku ze spowodowaniem śmierci konstabla Jeffreya Northrupa. W piątek rano Northrup został potrącony na parkingu...

Prze­ter­mi­no­wa­ny kar­ty OHIP trze­ba wymie­nić do 28 lutego

W czasie dwóch lat pandemii wiele kart OHIP straciło ważność, ale prowincja ze względu na COVID-19 i różne obostrzenia dopuszczała przedłużanie terminów. Pod koniec...

Czuj­nik Wiel­kie­go Brata

Firma SmartCone Technologies is ze Stittsville nieopodal Ottawy proponuje służbom bezpieczeństwa oraz administracji państwowej elektroniczne latarnie - niewielkie urządzenia wyposażone w sensory i kamery,...

Recep­ta od aptekarza?

Niewykluczone, że ontaryjscy farmaceuci któregoś dnia będą mogli wystawiać recepty w przypadku nieskomplikowanych stanów chorobowych, takich jak np. zapalenie spojówek czy wysypki....

Strze­la­ni­na w bia­ły dzień na Roncesvalles!

Detektywi z wydziału zabójstw w Toronto prowadzą śledztwo po tym, jak w rezultacie strzałów z broni palnej oddanych w biały dzień zabito człowieka. O 16:07...

Od wtor­ku wszyst­kie szko­ły w Peel prze­cho­dzą na naucza­nie zdalne

Specjalista ds. zdrowia w regionie Peel, dr Lawrence Loh, skorzystał ze swoich uprawnień wynikających z sekcji 22 ustawy o ochronie i promocji zdrowia, i...

33 przy­pad­ki śmier­tel­ne Covid-19 w jed­nym domu opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej w Downsview

„Składamy najszczersze kondolencje rodzinom i przyjaciołom mieszkańców”, naóisała administracja The Downsview Long-Term Care Center na swojej stronie internetowej w niedzielę rano. Centrum poinformowało również, że...

Ogra­ni­cze­nia w Onta­rio prze­dłu­żo­ne do 29 maja

Ontario przedłużyło wszystkie  nadzwyczajne zarządzenia prowincji, w tym ograniczenia dotyczące spotkań grupowych, do 29 maja. Obecnie obowiązujące nakazy ograniczają spotkania do pięciu osób, nakazują zamknięcie...