Kanada złożyła w ONZ wniosek o uznanie prawa własności do części dna morskiego obejmującej biegun północny. Na biegunie zależy też Danii i Rosji, które już wcześniej złożyły dokumentację swoich roszczeń. Po złożeniu swojego wniosku Kanada będzie mogła uczestniczyć w negocjacjach z udziałem tych państw.