Piękna pogoda, pyszne polskie jedzenie, zespoły nie tylko folklorystyczne ale też jazzujące i pop – przedstawiciele różnych organizacji, polskie samochody z PRL-u – i tłumy rodaków…

Polski Dzień w Mississaudze 2019 cz.2 – półoficjalna

Polski Dzień w Mississaudze 2019 cz.3 – ludzie

 

Polski Dzień w Mississaudze 2019 cz. 4 – noc należy do młodzieży