W piątek 28 czerwca 2019 roku około godziny 12 w południe, zmarł w szpitalu Winicjusz (Wojtek) Gurecki. Znany poeta i opozycjonista Solidarności ze Szczecina.

 

Dziś 28 czerwca, 2019, w południe w wieku 80. Lat zmarł w Mississauga, Ontario, Kanada Winicjusz (Wojtek) Gurecki,  który od 2017 walczył z rakiem płuc. – pisze Dariusz Witold Kulczyński – Winicjusz Gurecki wielki patriota, działacz „S”, więzień Stanu Wojennego, był od października 1986 Delegatem Regionu Pomorskiego „S” na Kanadę (organizował zbiorki, wysyłał pieniądze). Pracując na utrzymanie gdzie indziej był poetą i dziennikarzem. Wydal kilka tomików wierszy i opublikował setki artykułów w prasie polonijnej i polskiej. Najdłużej związany był z „Nowym Kurierem” (Polish – Canadian Independent Courier) wydawanym w Toronto przez Jolantę Cabaj. Kilkakrotnie reprezentował ten dwutygodnik na forum międzynarodowym.

W 2018 roku w numerze 22 Tygodnika Solidarność ukazał się art. pt. „Daleko od Polski czy blisko?” o życiu i działalności Winicjusza Gureckiego. Redakcja TS przesłała do Kanady dwa egzemplarze TS22-2018. Pomimo kilku pomyłek, których nieświadomie dopuścił się autor artykułu, tekst w Tygodniku „Solidarność” został bardzo pozytywnie odebrany przez Winicjusza i Jego rodzinę. Kiedy choroba jeszcze Mu na to pozwalała, Winicjusz przeglądał wersje elektroniczne Tygodnika Solidarność udostępniane przez Redakcję. Pozostawił pogrążonych w żalu Żonę i Syna z rodziną, a także dziesiątki przyjaciół, którzy Go znali i uważali za wzór. Cześć Jego pamięci.

Tutaj można przeczytać fragment wywiadu w Tygodniku “Solidarność”:

https://www.tysol.pl/a19860-Winicjusz-Gurecki-Wobec-jego-oddania-sprawie-polskiej-milkna-niesnaski

Kiedy Wracam Myślami from Imaginarium Studio on Vimeo.


Akta sądowe sprawy o nr. II K 166/82 prowadzonej przez Sąd Wojewódzki w Szczecinie. Wyrokiem z 20.09.1982 sąd uznał winnym Winicjusza Gureckiego tego, że jako „członek NSZZ >Solidarność< (…) od około 20 marca 1982 r. do 7 maja 1982 r. kilkakrotnie dostarczył (…) matryce do nielegalnego powielania biuletynu >Jedność<, a następnie wykonane odbitki przekazał dalej w celu ich rozpowszechnienia, biorąc w ten sposób udział w konspiracyjnym wydawaniu i rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw związkowych” i skazał go na karę 3 lat pozbawienia wolności oraz pozbawienia praw publicznych na 3 lata. 3.08.1983 Sąd Wojewódzki w Szczecinie na mocy amnestii darował mu karę pozbawienia wolności. IPN Sz 415/1 t. 1-5.

Gurecki Winicjusz występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o kryptonimie „Grupa” nr. 33072 prowadzonej przez Wydział III WUSW w Szczecinie. Powodem zainteresowania służb był udział w nielegalnym związku pn. „Komitet Obrony Praworządności Pomorza Zachodniego”. Sprawę zakończono 27.08.1986 skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Szczecinie, a następnie 27.08.1986 umorzono na mocy amnestii. Materiały o nr 16437-II zniszczono w roku 1989, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
We wniosku paszportowym – emigracyjnym Winicjusza Gureckiego z 27.08.1985 widnieje adnotacja: „Z-I 1940/80 WPG”. 5.12.1985 wydano decyzję pozytywną w sprawie wydania paszportu na wyjazd stały do Kanady, którą unieważniono decyzją z 7.02.1986 z rygorem natychmiastowej wykonalności. W aktach informacja o zastrzeżeniu Z -094/86/EASz/A wydanym 27.12.1985 przez Wydział Śledczy WUSW w Szczecinie w związku z postępowaniem, które zostało umorzone 14.08.1986. Zastrzeżenie anulowano prawdopodobnie 26.08.1986 i w dn. 29.08.1986 W. Gurecki otrzymał paszport na wyjazd stały do Kanady.
Został zwolniony z więzienia na mocy amnestii 29 lipca 1983 roku. Jesienią 1986 roku po wyjeździe do Kanady otrzymał nominację na przedstawiciela Zarządu Regionu Pomorza Zachodniego NSZZ „Solidarność” na teren całej Kanady z zadaniem prowadzenia działalności politycznej i organizowania pomocy materialnej. Działalność tą prowadził do 1989 roku.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here